تو رویای خداوند هستی!

تو رویای خداوند هستی!

خانه | Miracles | تو رویای خداوند هستی!

با این که اغلب این را به تو می گویم، اما فکر می کنم به اندازه ی کافی نگفته ام… تو منحصر به فرد هستی! تو آفریده ای اصیل هستی که در قلب و تخیل خدا متولد شده ای و به دستان او ساخته شده و از نفس حیات او پر هستی. او واقعاً تو را به شکل خود آفرید. این چیزی است که کتاب مقدس می گوید…

 « پس‌ خدا انسان‌ را شبیه‌ خود آفرید. او انسان‌ را زن‌ و مرد خلق‌ کرد.» (به پیدایش، فصل 1، آیه ی 27، مراجعه کن).

دوست عزیز! آیا می دانی که برای داشتن رویاها طراحی شده ای؟ منظور من رویاهایی نیست که در شب می بینی، بلکه رویاهایی برای زندگی تو هستند! تو این ویژگی را از خالق خود به ارث برده ای.

“رویا” یک آرزوی گرانبهاست، چیزی که فرد “می بیند” و برای آینده “تصور” می کند.

قلب خدا برای تو پر از رویا و برنامه است و قلب تو می تواند نقشه ی پدر را دریافت کند! خدا می تواند ایده هایی عجیب را در خاک قلب تو بکارد تا این جهان را تغییر دهی، ذهنیت ها و طرز فکرها را تغییر دهی و پادشاهی او را در زمین مستقر کنی.

تو بی جهت بر روی این زمین نیستی. تو بخشی از برنامه ی الهی او هستی. یک راه حل، یک ابداع، یک دعا… چیزی در تو هست که دیگران به آن نیاز دارند. این امکان وجود دارد که بتوانی ایده ی خارق العاده ای داشته باشی که هزاران، حتی میلیون ها نفر را برکت دهد… و همه ی این ها با یک رویا شروع می شود.

دوست من از تو قدردانی می کنم و دعا می کنم در روزهای آینده آرزوی خدا برای تو روشن تر و واضح تر شود.

به شهادت یکی از عزیزان همراه توجه کن: «همکاران عزیز “هر روز، یک معجزه” نمی‌ توانم به اندازه ی کافی از شما برای پیام‌های روزانه‌ تان تشکر کنم. من هم مانند یکی از دوستان ام صادقانه معتقدم که خدا از طریق پیام های شما با من صحبت می کند. در چند روز اخیر مرتب دعا می‌ کنم و از خدا فرصتی جدید برای یک شغل مناسب می‌ خواهم… مدتی است که احساس ناامیدی می‌ کنم، در حال حاضر از موقعیت ام خوشحال نیستم. انتظارکشیدن باعث می شود تا احساسات منفی وارد من شود، اما درست در زمان مناسب پیام شما را در مورد امید، زمان بندی خدا و برنامه هایی که او برای ما دارد، دریافت کردم و دوباره به من یادآوری شد که زور انسانی نزنم و بدانم که او خداست. باور دارم که نوبت من هم فرا می رسد، زیرا می دانم که او برای من برنامه هایی دارد که نه تنها به من آسیب نمی رسد، بلکه او به من کمک می کند… بنابراین، من به آن وعده پایبند هستم، و پیام های روزانه شما یک تشویق و پیشرفت معنوی است.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.