تو در عیسی مسیح هستی!

تو در عیسی مسیح هستی!

خانه | Miracles | تو در عیسی مسیح هستی!

تصور کن … در یک هواپیمای شخصیِ کوچک هستی که دچار نقص فنی شده است و خلبان به تو دستور می دهد که فورا چتر نجات خود را بر تن کنی، چون هر لحظه ممکن است از تو خواسته شود که به بیرون بپری. در همان لحظه، اتفاق بدتری می افتد… هواپیما آتش می گیرد. تو می پری، چتر با ز می شود و محکم بر روی زمین فرود می آیی. اما برخی افراد، پیام خلبان را جدی نگرفتند و چترهای خود را به موقع بر تن نکردند و جان خود را از دست دادند.

همانطور که در کتاب مقدس، اول قرنتیان، باب 1، آیه ی 30، می خوانیم: «از اوست که شما در مسیحْ عیسی هستید، که از جانب خدا برای ما حکمت شده است، یعنی پارسایی، قدّوسیت و رهایی ما.»

در این آیه « در» به معنای، «متحد بودن با چیزی» است. وقتی به خداوند عیسی مسیح، ایمان می آوری با شخص او متحد می شوی. مانند کسی که در نجات که همان چتر است، قرار می گیرد.

بودن در عیسی و متحد شدن با او بسیار ضروری است، چون خدا تو را در عیسی می بیند. به خداوند اعتماد کن حتی زمانی که او را احساس نمی کنی و با ایمان بپذیر که تو با عیسی مسیح متحد هستی.

در مسیح بودن یعنی شریک شدن با هر کاری که او انجام داده و هر آنچه که است! به این معنا که تو در نگاه خدا به عنوان یک ایماندار جایگاه خاصی داری.

به شهادتی از یک دوست همراه توجه کن: « “هر روز، یک معجزه”، باعث تشویق من می شود و هر روز این موضوع را یادآوری می کند که خدا مرا دوست دارد، او نزدیک من و در درون من و همه جا است و می توانم هر زمان که بخواهم با او صحبت کنم. ممنونم برای ارسال این پیام ها و شکرگزار وجود شما عزیزان در خداوند هستم.»

دوست من! چون تو در عیسی هستی، خداوند به تو حیات و زندگی ابدی می بخشد.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.