تو در خداوند پیروز ھستی!

تو در خداوند پیروز ھستی!

خانه | Miracles | تو در خداوند پیروز ھستی!

تو در خداوند پیروز ھستی!

بعد از این چیزها نگریستم و اینک جمعیت عظیمی که هیچ کس نمی توانست آنھا را بشمرد، از ھمه اقوام، قبیله ها، قوم ها و زبانها، در برابر تخت و در حضور بره ایستاده، جامه ھای سفید پوشیده و شاخه های نخل در دست داشتند. و با صدای بلند فریاد میزدند و می گفتند: “نجات از آن خدای ما است که بر تخت می نشیند و از آن بره”. (کتاب مقدس، مکاشفه، باب ۷، آیات ۹_ ۷)

عیسی، بر تخت جلال خود، نشسته است و هیچ کس نمی تواند پیروزی او را به چالش بکشد. او با شکوه و عظمت، سلطنت می کند. او در نبرد با مرگ، پیروز شده است. امروز، معنای این اعلان، برای تو، این است که:

●  تو، یک فاتح، ھستی.

●  تو آزاد هستی و از زنجیر اسارت و بندگی، رها شده ای.

●  تو، با او، در پادشاهی آسمان، ھستی.

●  تو، با خداوند، همراه هستی.

●  تو در زندگی، مملو از محبت خداوند، هستی.

من از تو دعوت می کنم امروز این سرود قدرتمند پرستشی را گوش کنی.

دوست من، چون مسیح پیروز شده و قدرت گناه را درهم شکسته است، تو قادر هستی که هر روز، در قدرت و پیروزی نامحدود او، با شادی و در امنیت زندگی کنی. آمین

پس با من اعلام کن: “عیسی، من همه چیز در تو دارم. تو پادشاه پادشاهان ھستی. تو سردار لشکرها هستی. من در تو، یک فاتح هستم. من در تو همیشه شادم. من فرزند تو هستم . زندگی ام پر از حضور تو است . به نام خداوند عیسی، آمین”.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.