تو حامل صلح و عشق هستی!

تو حامل صلح و عشق هستی!

خانه | Miracles | تو حامل صلح و عشق هستی!

دوست عزیز! این سناریو را تصور کن: وارد اتاقی می شوی که شخص دیگری آنجاست و در لحظه ای کوتاه، جو تغییر می کند… یک دفعه، محیط سبک تر، آرام تر و با نشاط تر می شود. آیا تا به حال این تجربه را داشته ای؟

بله! تو باعث این تغییر جو هستی.

همانطور که در کتاب مقدس، متی، باب 5، آیه ی 9،آمده است: “خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح‌ در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد.”

دوست من! تو به عنوان فرزند خدا از جمله کسانی هستی که شادی می بخشی و آرامش را در اطراف دیگران می گسترانی. از آنجایی که حامل پادشاه صلح هستی، طبیعت او از طریق تو آشکار می شود!

 امروز، هر کجا که باشی یا بروی،شاه شاهان با توست.

 بدان که با یک کلمه، یک حرکت متفکرانه، یا فقط یک لبخند، می توانی به شخص دیگری برکت بدهی!

یک ایده ی عالی برای امروز این است که تصمیم بگیری، عشق خدا را از طریق یک کلام محبت آمیز، یک عمل خدمتی و یا یک گوش شنوا آشکار کنی. از روح القدس الهام بگیر…او همیشه ایده های شگفت انگیزی دارد!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.