در نام عیسی مسیح دعا کن!

در نام عیسی مسیح دعا کن!

خانه | Miracles | در نام عیسی مسیح دعا کن!


هیچ وقت فکر کرده ای چرا در نام عیسی دعا می کنیم؟ چرا از نام او استفاده می کنیم؟

 شاید با این وعده آشنا باشی که عیسی در کتاب مقدس، مرقس، باب 16، آیه های 17 و 18، درست قبل از صعود به آسمان و نشستن در دست راست خدا، به شاگردانش اعلام کرد: «كسانی كه ايمان می‌آورند، با قدرت من … دست بر بيماران خواهند گذاشت و ايشان را شفا خواهند داد.»

این عیسی است که ما را تشویق می کند تا در نام او دعا کنیم! خداوند نام عیسی را بالاتر از همه ی نام ها قرار داده است. این جایگاه فقط و فقط، مخصوص اوست و نه هیچ فرد دیگر! کتاب مقدس می گوید که مقام و مرتبه ی پسر خدا از هر کسی، حتی از فرشتگان هم، بسیار بالاتر است.

خدا به هیچ فرشته ای نگفت: تو پسر من هستی. همچنین او هیچ وقت به فرشته ای نگفت: “من پدر تو هستم، و تو پسر من.” (در این مورد به عبرانیان باب 1، آیه ی 5، مراجعه شود.)

در واقع، فرشته ها عیسی را تعظیم و پرستش می کنند. آن ها خادمین خدا هستند، ولی عیسی خود خداست. سلطنت او همیشگی و پابرجاست! خدا به هیچ فرشته ای نگفت: “بیا و در دست راست من بنشین”، بلکه این را فقط به عیسی گفت.

می بینی دوست من؟ عیسی مسیح حتی از فرشته ها هم مهم تر است. نام او بالاتر از همه ی نام هاست!

تشویقت می کنم، امروز در نام عیسی دعا کنی. در این جا یک لینک سرود پرستشی گذاشته شده، به آن گوش بده و با قدرت اعلام کن، زیرا نیرویی عظیم در این نام وجود دارد.

این نام بالاتر از همه ی نام هاست!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.