تو برای خدا ارزشمندی!

تو برای خدا ارزشمندی!

خانه | Miracles | تو برای خدا ارزشمندی!

تو برای خدا ارزشمندی!

«زيرا فرزندی برای ما به دنیا آمده! پسری به ما بخشيده شده! او بر ما سلطنت خواهد كرد. نام او «عجيب»، «مشير»، «خدای قدير»، «پدر جاودانی» و «سرور سلامتی» خواهد بود.». کتاب اشعیا باب ۹ شماره ۶ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

آمدن مسیح نهایت عشق خداوند به من و تو رو نشون میده..

عشق بی اندازه ی خداوند..!

آمدن او نشان دهنده ی فیض عظیم خدا به ماست..

فیض و محبتی که از درک ما خارجه..!

خداوند برای نجات من و تو انسان شد و بر زمین اومد..

اومد تا ما رو برای همیشه آزاد کنه..!

دوست عزیز؛

وجود تو برای خدا بیش از اونی که فکر کنی ارزشمنده..!

تو اتفاقی به این دنیا نیمدی..!

تو با اشتیاق و عشق خداوند آفریده شدی..

تو برای مقصودی به این دنیا اومدی..

و مسیح اومد تا تو رو به سمت هدفت هدایت کنه.

به همراه من دعا کن:

خداوندا با تمام جانم از تو ممنونم که خودت رو برای من فدا کردی تا من از مرگ نجات پیدا کنم. از تو میخوام معنای این رو عمیقا تو بر من مکشوف کنی و ارزش و هویت حقیقی من رو به من ببخشی. در نام عیسی مسیح. آمین

دوست عزیز؛ تو شاهدی زنده هستی از عشق و خلاقیت خدا. از خداوند بخاطر آفریدن تو ممنونم و از تو بخاطر بودنت سپاسگزارم.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.