تو برای خداوند ساخته شده ای

تو برای خداوند ساخته شده ای!

خانه | Miracles | تو برای خداوند ساخته شده ای

دوست عزیز! آیا می دانستی که به طور خاص برای زندگی در حضور خداوند ساخته شده ای؟

در کتاب مقدس، مزمور 21، آیه ی 6 اینطور می خوانیم:

“«او را تا ابد با برکاتت پر ساخته ای و با حضورت او را شاد گردانیده ای.»”

خدا هر روز متحمل تو شده، حمایتت می کند. مسیر زندگی ات را روشن کرده و روح تو را با شادی بهشتی می پوشاند و مرتفع می کند.

وقتی نزدیک او می مانی، رویش را می جوئی و به صدای او گوش می دهی؛ هیچ چیز در این دنیا نمی تواند با این لحظه های ناب ارتباط با خدا برابری کند.

در مزمور 5، آیه ی 3 آمده است:

“ای خداوند، صبحگاهان به پیشگاه تو دعا می کنم و تو صدای مرا می شنوی، پس من انتظار خواهم کشید تا جواب مرا بدهی.”

دوست من! از تو دعوت می کنم، هر روز صبح، درست زمانی که از خواب بیدار می شوی، حضور او را بطلب. باشد که اولین افکار و کلمات تو به سوی خدا معطوف شده و برای او باشد.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.