تو برای تجلی عشق خداوند به دنیا آمدی!

تو برای تجلی عشق خداوند به دنیا آمدی!

خانه | Miracles | تو برای تجلی عشق خداوند به دنیا آمدی!

یک روز و در یک زمان مشخص به این دنیا می آیی، قدم به قدم رشد می کنی و به خدا نزدیک می شوی. او اجازه می دهد در این مسیر، برکت از طریق تو در زندگی دیگران جاری شود.

در کتاب مقدس، اشعیا باب 6، آیه ی 8 اینطور آمده است: “آنگاه شنیدم که خداوند می گفت: چه کسی را بفرستم؟ چه کسی از جانب ما خواهد رفت؟ من جواب دادم: مرا بفرست، من خواهم رفت.”

دوست عزیز! خدا کم کم در حال شکل دادن و متحول کردن توست. او کلام و وعده هایش را به قلبت می گذارد. تو با تقدیم زندگی خود به عنوان ظرف برکت زندگی دیگران، به خدمت او فراخوانده شده ای.
خداوند، فیض و حکمت و قدرت خود را در زندگی ات می ریزد تا تو را در هر کجا که هستی، سفیر عشق و برکت بسازد.
تو ملبس به روح خدا هستی و از زندگی او پر شده ای تا متمایز از دیگران باشی، تفاوت ایجاد کنی و عشق او را در اطراف خود گسترش دهی.

از تو دعوت می‌کنم، برای تأثیرگذاری بهتر در زندگی دیگران، قدم های بیشتری برداری و فراتر بروی.

لطفا با من دعا کن: «خدای زنده! من، تنها در تو هویت دارم. متعلق به تو و ساخته شده توسط تو هستم. می خواهم روزانه از تو پر شوم تا بتوانم بیشتر به اطرافیانم برکت دهم! مرا بفرست و از من برای آشکار ساختن فیض و محبتت استفاده کن. در نام عظیم تو طلبیدم، آمین.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.