تو بخشیده شده ای!

تو بخشیده شده ای!

خانه | Miracles | تو بخشیده شده ای!

مترادف ها، کلماتی با معانی بسیار مشابه هستند. می توانیم با کلام خدا این موضوع را تصدیق کنیم که کلمه “بخشش” مترادف کلمه “برکت” است …

 کتاب مقدس، در مزمور 32، آیه های 1 و 2 می گوید: «خوشا به حال كسی كه گناهانش آمرزيده شده و خطاهايش بخشيده شده است! خوشا به حال كسی كه خداوند او را مجرم نمی‌شناسد و حيله و تزويری در وجودش نيست.»

دوست خوبم! از آنجا که خون عیسی گناهان تو را شسته است، سنگینی گناه تو، دیگر بر دوش خودت نیست… بلکه بر گردن اوست!

روح تو دیگر مجبور نیست در ترس یا گناه باقی بماند، زیرا عیسی گناهان تو را به دوش کشید. او همه ی آنها را به عهده گرفت، انگار همه را او انجام داده است! بنابراین، بخشش، مترادف با برکت است! به لطف بخشش خدا که در زندگی ات آشکار شده است، آرامش تمام و کمالی داری و خواهی داشت.

نعمتی که خداوند به تو داده، جاودانه و کامل است، و ثمره بخشش بی حد اوست. خداوند را برای رحمتش و برای نعمتی که به ما می دهد سپاس گزارم!

بیا تا اینگونه او را ستایش کنیم: «پروردگارا، سپاس گزارم، به خاطر خون عیسی، برای بهایی که پرداخت شد. سپاس گزارم که بار گناهانم  دیگر بر دوش من سنگینی نمی کند. از تو برای صلح و آزادی ای که در عیسی مسیح دارم ممنونم! روح من تو را مبارک می خواند، خدای متعال، شکرت به خاطر تمام کارهایی که برای من انجام داده ای و می دهی! به نام عیسی، آمین.»

دوست من! بیا باهم به این سرود ستایشی که درباره بخشش و رحمت خداوند است، گوش دهیم:

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.