تو آفریده شدی تا بر تمام چالش ها غلبه کنی!

1

خانه | Miracles | تو آفریده شدی تا بر تمام چالش ها غلبه کنی!

” آنگاه مرا گفت: این است کلام خداوند به زروبابل، نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح من؛ خداوند لشکرها می فرماید.” کتاب زکریا باب 4 شماره 6 (از ترجمه هزاره نو کتاب مقدس)

رقص پرستوها رو در آسمان دیدی؟

 آیا می دونستی این پرنده ی کوچک نزدیک به 12 هزار کیلومتر رو در طی مدت کوچ خودش طی می کنه؟

پرستو به طور طبیعی و غریزی هدایت می شه.

دوست عزیز؛ تو هم مثل پرستو برای پرواز تجهیز شدی!

 در واقع تو آفریده شدی تا با قدرت روح خدا از شرایط زندگی و دنیایی اوج بگیری و پرواز کنی!

توسط روح خدا:

  • تو این توانایی رو به دست میاری تا از ورای مخالفت ها و سختی ها، بتونی پرواز کنی و ادامه بدی.
  • معجزات عظیمی رو دریافت میکنی.
  • پیروزی های پر قدرتی رو به دست میاری.

دوست عزیز، با ایمان به خداوند و همراهی او اوج بگیر و پرواز کن!

همراه من دعا کن:

“خداوند عیسی، با ایمان به تو، ورای مشکلات و سختی ها اوج خواهم گرفت! شرایط و موانع اهمیتی ندارن چرا که تو من رو برای پرواز تجهیز کردی. نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح تو، من در نام عیسی مسیح موفقیت های عظیمی رو به دست میارم. آمین.”

با ایمان به عیسی، بر شرایط اوج بگیر!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.