تو، انتخاب خداوند برای محبت شدن، هستی

تو، انتخاب خداوند برای محبت شدن، هستی!

خانه | Miracles | تو، انتخاب خداوند برای محبت شدن، هستی

دوست عزیز! امروز خداوند رحمت، در جستجوی ارتباط عمیق تر با توست.

لطفا کتاب مقدس، حزقیال باب 34، آیه ی 16 را مطالعه کن.

عیسی هرگز از صحبت کردن با تو، صدا زدن یا کوبیدن در قلبت خسته نمی شود زیرا بیش از هر چیز، می خواهد که تو تا همیشه متعلق به او باشی. 

.

بله! او می خواهد زندگی ات را تغییر دهد، روحت را لمس کند که به او متصل باشی، در او لنگر انداخته و قوی بمانی.

دوست من! ازت دعوت می کنم که اجازه دهی خدایی که به دنبال توست؛ پیدایت کرده، تو را محبت کند.

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.