تشویق کردن یعنی عشق ورزیدن!

1

خانه | Miracles | تشویق کردن یعنی عشق ورزیدن!

امروز، می خوام تو رو تشویق کنم تا دیگران رو تشویق کنی!

خداوند در تو استعدادی فوق العاده برای تشویق و بلند کردن دیگران، برکت دادن و تسلی اونها، قرار داده..!

خدا همه چیز رو با کلمه اش آفرید. 

تو هم به شباهت خداوند آفریده شدی…

در دهان تو، در کلماتت قدرت  زیادی وجود داره!

کتاب مقدس در امثال 18 آیه 21 (از ترجمه هزاره نو) این موضوع را اعلام می کند:

” مرگ و زندگی در قدرت زبان است. آنان که دوستش می دارند، از میوه اش خواهند خورد.”

تو قدرت و اقتدار داری تا با کلام و اعلام به هستی هر اون چیزی رو به زندگی خودت و دیگران بیاری!

چه افتخاری و در عین حال چه مسئولیتی رو خداوند به تو داده!

تشویق کردن یعنی عشق ورزیدن…

پس جرات کن و برخلاف اکثریت، بر خلاف فرهنگ و ذهنیت عمومی حرکت کن.

تو میتونی اولین حلقه ی زنجیر عشقی باشی که دنیا رو دگرگون میکنه؛ با کلامت..! انتخاب  با توئه.

کلمات تو قدرتمندند، امروز دیگران را تشویق کن!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.