تسلیم نشو!

تسلیم نشو!

خانه | Miracles | تسلیم نشو!

من ایمان دارم که خداوند امروز یک کلمه ی ویژه، مخصوصِ تو دارد و باور دارم که این تو را تشویق می کند تا ادامه دهی!

در کتاب مقدس، اول قرنتیان، فصل 10، آیه ی 13، آمده است: «اما اين را به یاد داشته باشيد كه وسوسه‌هايی كه به سراغ شما می‌آيند، از وسوسه‌هايی كه ديگران دچار آنند، دشوارتر نمی‌ باشد. هيچ وسوسه‌ای نيست كه نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت كنيد و اطمينان داشته باشيد كه خدا نخواهد گذارد كه بيش از حد توانایی خود وسوسه شويد؛ و به شما قدرت خواهد بخشيد تا بتوانيد در برابر آن تاب بياوريد. اين وعدهٔ خداست و به آن عمل نيز خواهد كرد. او به شما نشان خواهد داد كه چگونه از وسوسه‌ها بگريزيد و در دام آنها نيفتيد.»

من روح خود را در تو قرار دادم.  روح حکمت، شجاعت و قدرت.

به این صدایی که به تو می گوید همه چیز تمام شده و تو تنها و بی ارزش هستی، گوش نده.

من تو را می بینم و تو را به نام خوانده ام.

بلند شو. به چشمان من نگاه کن، من اینجا هستم و هنوز بر تخت سلطنت نشسته ام و همه چیز در کنترل من است. تو را دوست دارم و با تو و در کنار تو هستم.

آن چه تو را می رنجاند و به تو درد وارد می کند را به من بسپار.

اجازه بده من تو را احیا کنم و بارهایت را حمل کنم.

خداوند در مزمور 32، آیه ی 8، می گوید: «تو را هدايت خواهم نمود و راهی را كه بايد بروی به تو تعليم خواهم داد؛ تو را نصيحت خواهم كرد و چشم از تو برنخواهم داشت!»

دوست من! صبور باش و تسلیم نشو!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.