به کوه هایت فرمان جا به جایی بده!

به کوه هایت فرمان جا به جایی بده!

خانه | Miracles | به کوه هایت فرمان جا به جایی بده!

دوست من! آیا کوهی از مشکل در مقابل ات می بینی؟ مشکل هایی از قبیل روابط شکسته، تنهایی، بیماری…

امروز از تو دعوت می کنم تا این کوه را بر طبق سخنان عیسی جا به جا کنی! او در کتاب مقدس، مرقس، فصل 11، آیه ی 23، می گوید: « این که می گویم عین حقیقت است: اگر به خدا ایمان داشته باشید، می توانید به این کوه زیتون بگویید که برخیزد و به دریا بیفتد، و فرمان شما را بی چون و چرا اطاعت خواهد کرد. فقط کافی است که به آنچه می گویید واقعا ایمان داشته باشید و شک به خود راه ندهید.»

اولین کلید این معجزه، فرمان دادن است. من در مورد این که درآمد تو زیاد شود صحبت نمی کنم، بلکه به کوه مشکل ها فرمان بده تا حرکت کند و به دریا افکنده شود! چون به خدا ایمان دارم… او عمل خواهد کرد. و همین طور برکت های خدا را بر زندگی خودت اعلام کن!

دومین کلید این معجزه ایمان تو است: « فقط کافی است که به آن چه  می گویید واقعا ایمان داشته باشید و شک به خود راه ندهید.» دوست من! شک نکن… باور داشته باش! ایمان تو به خدا کلیدی است که در را به روی معجزه باز می کند.

.

به قول یکی از دوستانم در شرایط سخت همیشه می گفت: “کوه”، باید بساط ات را جمع کنی و از سر راه من کنار بروی… چرا که من دیگر نمی خواهم تو را اینجا ببینم!

در پایان، خبر خوش دیگری نیز برای تو دارم… نویسنده ی کتاب عبرانیان در این مورد می گوید: «برای پیروزی در این مسابقه ی روحانی به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت…» (به کتاب مقدس، عبرانیان فصل 12، آیه ی 2، مراجعه کن).

بیا با هم این شهادت زیبا را بخوانیم: «من در منطقه ای زندگی می کنم که در آن ناامیدی، تنهایی و اعتیاد زیاد است. هر روز صبح با تشویق شما از کلام خدا، من می توانم مثبت بمانم و بدانم که با هدایت خدا می توانم تاثیر گذار باشم. در حال حاضر توانایی دارم که امیدم را زنده نگه دارم.»

دوست من! ایمان ات قوی خواهد شد و کوه تو را جا به جا خواهد کرد!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.