به عشق ورزیدن ادامه بده

به عشق ورزیدن ادامه بده

خانه | Miracles | به عشق ورزیدن ادامه بده

دوست عزیز،
بذار در مورد یه فیلم مسیحی حرف بزنم که واقعاً به دلم نشسته (Facing The Giants). صحنه‌ای توی این فیلم هست که واقعاً آدم رو لمس می‌کنه. تو اون صحنه، همسر شخصیت اصلی می‌ره دکتر با امید اینکه بشنوه بارداره، اما باز هم خبر منفی می‌شنوه.
توی اشک‌های اون زن می‌تونیم همه‌ی غم و ناراحتی رو حس کنیم. اما توی همون غم و اندوه، چشماشو به آسمون دوخته و با کلماتی پر از معنا می‌گه:
“من همچنان تو را دوست خواهم داشت، خداوند. من همچنان تو را دوست خواهم داشت.”

این ایمانیه که واقعاً در نظر خدا ارزشمنده. ایمانی که می‌گه:
“خداوند، من نمی‌فهمم، خیلی درد دارم، اما هر چی بشه، من همیشه به تو وفادار می‌مونم. من همچنان تو رو دوست دارم و به انجام اراده‌ی تو ادامه می‌دم.”

این یعنی عشق به خدا برای خودش، نه فقط برای برکت‌هاش.

پس امروز، حتی اگر نفهمی چرا امور اینطوری پیش می‌رن، همچنان خدا رو دوست داشته باش. به خدا نزدیک باش، چون او به تو خیلی نزدیکه و داره به نفع تو کار می‌کنه.

دوست عزیز، من تو رو دعوت می‌کنم امروز تمام روز این آیه شگفت‌انگیز از کتاب مقدس رو تو دلت نگه داری و روش تأمل کنی. امیدوارم این برات بزرگترین تشویق باشه!

“خدا پناه و قوت ماست، مددکاری که هنگام سختی قورا به فریاد ما می رسد.”
(کتاب مقدس، مزمور ۴۶: ۱)

به یاد داشته باش، حتی وقتی دنیا دور و سرد به نظر می‌رسه، خداوند همونجاست، پشت و پناهت. پس بزن به دل زندگی، با ایمان و امیدی که تو دلته، چون تو با عشق و قدرت خداوند هرگز تنها نیستی. خداوند همیشه همراه توئه، در هر قدم، در هر سختی. پس برو جلو و نشون بده که ایمان تو چقدر قویه. نور خداوند رو به هر کجایی که می‌ری ببر و دنیا رو با اون نور روشن کن!

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.