به شباهت عیسی

به شباهت عیسی

خانه | Miracles | به شباهت عیسی

امروز به شباهت عیسی در بیا

کتاب مقدس، انجیل یوحنا- باب 13- آیه 35:

“محبت شما به یکدیگر، به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید.”

این محبت ما هست که ما را با مردم دنیا متفاوت می کند…

  • نه قضاوت های همیشگی و دائمی ما!
  • نه انتقاد های ما!
  • و نه حتی پیش داوری های ما!

خیلی راحت است که بدون دانستن شرایط شخصی او را قضاوت کنیم. من بسیار شاهد وجود این موضوع حتی در بین ما مسیحیان هم بودم و بدون اینکه اصل ماجرا را فهمیده باشیم، گاهی به قضوت افراد می نشینیم و متوجه نیستیم که با این عمل در واقع همان کاری را انجام می دهیم که شیطان میخواهد.

خداوند ما را برای اینکه نقش وکیل مدافع داشته باشیم فراخوانده است، نه برای دادستان بودن!

شیطان مدعی برادران است (مدعی و منتقد ایمانداران). درحالیکه عیسی برای ما نزد خدای پدر وساطت می کند و بخشایش ما را از او درخواست می نماید. ( در نامه اول یوحنا- باب 2- آیه 1 این موضوع ذکر شده است)

امروز انتخاب کن که برای اطرافیانت وکیل مدافع باشی. امروز، تصمیم بگیر که با قضاوت نکردن به شباهت عیسی دربیایی، یعنی یک قدم به سوی انسان کاملی که خداوند تو رو به این هدف آفرید حرکت کن . بدان که این تصمیم تو عاملی خواهد شد  تا در دیگران تحول و تبدیلی ایجاد کند و آنها با دیدن تغییرات در اعمال و افکارت به دنبال شناخت خداوند قدمی برخواهند داشت.

خداوند از ما می خواهد که شفاعت کنیم، نه اینکه محکوم نماییم!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.