به روح خدا تکیه کن!

به روح خدا تکیه کن!

خانه | Miracles | به روح خدا تکیه کن!

هنگامی که نیقودیموس شبانه نزد عیسی آمد، خداوند راز مهمی را برای او فاش کرد: «درست همان گونه كه صدای باد را می‌شنوی ولی نمی‌توانی بگويی از كجا می‌آيد و به كجا می‌رود، در مورد تولد تازه نيز انسان نمی‌تواند پی ببرد كه روح خدا آن را چگونه عطا می‌كند.» ( در این مورد می توانی به یوحنا، فصل 3، آیه 8 مراجعه کنی).

همان طور که می دانی، دو نوع قایق وجود دارد: قایق موتوری و قایق بادبانی.

قایق های موتوری باید به انرژی خود متکی باشند. آن ها آلودگی صوتی تولید می کنند و برای محیط زیست مضر هستند. اما قایق های بادبانی برای حرکت رو به جلو به قدرت باد تکیه می کنند.

به عنوان یک فرزند خدا، تو مانند یک قایق بادبانی هستی. تو باید با باد حرکت کنی، با روح خدا! تو باید اجازه بدهی که قدرت روح خدا تو را به حرکت دربیاورد.

انتخاب با توست: می توانی روی قدرت و تجربه های خودت حساب کنی یا به روح خدا تکیه کنی. اما تکیه بر روح خدا است که موفقیت و خوشبختی به بار می آورد.

انجام هر کاری از طریق او ممکن است. عیسی در کتاب مقدس، اعمال رسولان، فصل 1، آیه ی 8، گفت: «ولی آنچه لازم است بدانيد اين است كه وقتی روح‌ القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهيد يافت تا در ”اورشليم“، در سراسر ”يهوديه“، ”سامره“، و تا دورترين نقطهٔ دنيا دربارهٔ من شهادت دهيد.»

دوست من، با تمام وجودت ایمان داشته باش که تو می توانی هر کاری را از طریق عیسا مسیح که به تو قوت می بخشد، انجام دهی!

پر از برکت باشی!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.