به خدا ایمان داشته باش!

به خدا ایمان داشته باش!

خانه | Miracles | به خدا ایمان داشته باش!

اگر اکنون در شرایط روحی یا وضعیت روحانی خوبی نیستی، تو را تشویق می کنم که ایمانت را به خدا حفظ کنی.

بیا با هم به کتاب مقدس،  مَرقُس باب 11، آیه های 22 و 23، نگاهی بیندازیم: «عیسی در جواب آنها گفت: به خدا ايمان داشته باشيد و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید: حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهه ای به دل راه ندهد بلکه ايمان داشته باشد که هر چه بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد.»

گاهی اوقات شرایط زندگی و یا اطرافیان، ما را متقاعد می کنند که اوضاع خوب نیست و یا  بدتر خواهد شد. اغلب در این مواقع، حتی بدون اینکه متوجه باشیم، افکار ما دچار سردرگمی می شوند و کم کم احساس افسردگی پیدا می کنیم.

اما عیسی به ما یادآوری می کند که با ایمان، همه ی آنچه که برای پیروز شدن در زندگی فکری خود به آن نیاز داریم، در دست ماست. بله، ما دلایل خوبی داریم که منتظر بهترین ها باشیم!

دوستی در پیامی برای کلیسا نوشته که چطور دعا کردن با ایمان برای دیگران، برای خودش پر از برکت بوده است: «زندگی روحانی من با مشکل مواجه شده بود. از نظر روحی احساس ضعف می کردم. سخنان دلگرم کنندۀ شما دوباره من را بلند کرد… به مرور تشویق شدم چیزی که پدر از من می خواهد، را انجام دهم. در حال حاضر یکی از لذت های زندگی من دعا کردن برای افراد دیگر است. مثلا در مهمانی ها در نام مسیح برای عزیزانم و خانواده هایشان دعا می کنم. این کار قوت تازه ای به من بخشیده است. خدا را شکر می کنم  به خاطر خدمتی که انجام می دهید، ممنونم!»

دوست من! تو هم می توانی کوهی را که در زندگی ات مانع دیدن خورشید شده است، در نام عیسی مسیح به دریا بیاندازی! امروز این پیروزی را از دست نده!

چرا باید در جایی باشی که پوشیده از ابرهای افکار منفی است؟ در حالی که می توانی کوه را به دریا بیندازی و خورشید یک بار دیگر به تو و زندگی ات بدرخشد!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.