به خدا ایمان داشته باش!

به خدا ایمان داشته باش!

خانه | Miracles | به خدا ایمان داشته باش!

من هر چه تلاش کنم، نمی توانم بگویم تا چه اندازه مهم است که باید به “خدا” ایمان داشته باشی! به خادمان و انبیای خدا “اعتماد” کن، اما فقط به خدای متعال “ایمان” داشته باش نه به انسان.

عیسای مسیح به ایمانِ انسان ها نگاه می کرد و نه به نژاد یا اصل و نسب آنها. و هرگز نسبت به ایمان مردم بی تفاوت نبود و اگر کسی را “با ایمان” می یافت، بیماری او را شفا می داد. یکی از عبارات مورد علاقه ی عیسای مسیح که در کتاب مقدس، متی فصل 8، آیه ی 13 آمده است، این بود: «مطابق ایمان ات، انجام شد.»

یک روز، در حالی که عیسای مسیح در خانه ای پر از جمعیت در حال آموزش بود، صدای غوغایی را بر پشت بام شنید. مردانی در حال برداشتن سفال ها بودند تا مردی فلج را نزدِ او پایین بیاورند… بنابراین، او با تماشای باز شدن سقف، حصیری را دید که پایین می آمد، و سپس چیز دیگری دید.

چیزی که همیشه قبل از اینکه معجزه ای کند، به دنبال آن بود. ایمان آن ها! کتاب مقدس، لوقا، فصل 5، آیه ی 20 این طور می گوید: «وقتی عیسی ایمان ایشان را دید، به آن مرد فلج فرمود: ای دوست، گناهان ات آمرزیده شد!»

دوست من! خداوند امروز ایمان تو را می بیند. شاید به نظر تو کوچک باشد. اما عیسای مسیح هیچ وقت نگفت که باید ایمانی بزرگ داشته باشید. او گفت ایمانی به اندازه یک دانه خردل برای حرکت دادن یک کوه کافی است.

من می دانم که تو ایمان داری و همین ایمان کافی است تا عیسای مسیح همین الان به تو نگاه کند و بگوید: «ایمان ات تو را نجات داد، دوست من!»

بیا با هم این شهادت عالی را بخوانیم: «”هر روز، یک معجزه” قلب من را لمس کرده و باعث شده که احساس کنم خداوند “پدر” من است و محبت عظیم او را نسبت به خودم می ببینم. خداوند این هدیه را به شما داده تا هر پیامی را که برای ما بفرستید، مطابق با کلام خدا باشه و با قلب ما صحبت کند. من یک بیماری مُزمن دارم و پیام های شما، به من قوت قلب می بخشد. خداوند حافظ شما باشد. متشکرم»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.