به حس گناه و ترس نه بگو!

به حس گناه و ترس نه بگو!

خانه | Miracles | به حس گناه و ترس نه بگو!

به خاطر دارم وقتی کودک بودم، از سرزنش شدن،  می ترسیدم.

آیا این اتفاق برای تو هم افتاده است، دوست من؟

آیا در کودکی کار اشتباهی انجام داده ای که مادر و پدرت متوجه شده باشند و با عصبانیت برخورد کرده باشند؟ و تو از درون احساس ترس و شرم داشته باشی و به خودت بگویی که نباید این کار را انجام می دادی، یا ابتدا باید فکر می کردی؟

هریک از ما بعد از بزرگ شدن هم، ممکن است همان الگوهای فکری، احساسی و یا  ترس و گناه را بعد از انجام اشتباه حفظ کرده باشیم.

 می خواهم از شما بپرسم: “به عنوان یک مسیحی، آیا این احساس را نسبت به پدر آسمانی خود نیز داری؟”

در این باره، کتاب مقدس در مزامیر، فصل 86، آیه ی 15، به ما اطمینان می دهد که : «خداوندا، تو عادل، بخشنده، مهربان، صبور و رحیم هستی.»

دوست من! هنگامی که عیسا مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، تمامی گناهان تو را بر دوش کشید تا تو از خشم و غضب خدا در امان باشی. به یاد داشته باش که خداوند، در کتاب مقدس، اول یوحنا، فصل 1، آیه ی 9، به ما چه می گوید: «اما اگر گناهان خود را به او اعتراف کنیم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد.»

عیسا مسیح خشم خدا را بر خودش گرفت تا تو از خشم و غضب او در امان باشی. پس به ترس و گناه نه بگو…!

خداوند در کتاب مقدس، رومیان، فصل 5، آیه ی 9، می گوید: «اگر آن زمان که گناه کار بودیم، مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بی‌گناه به حساب آورده، چه کارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آینده ی خدا رهایی خواهد بخشید.»

دوست من! به یاد داشته باش که خطا انسانی است و بخشش الهی.

 خداوند همیشه با مهربانی و رحمت از تو استقبال خواهد کرد.

از آنجا که توسط خون عیسا مسیح عادل شمرده شدی، به ترس و گناه “نه” بگو!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.