به بودن تو احتیاج دارم!

به بودن تو احتیاج دارم!

خانه | Miracles | به بودن تو احتیاج دارم!

با خواندن کتاب مقدس متوجه می شویم که همه ی ما به یکدیگر نیاز داریم. برای مثال:

  • در خروج باب 24، آیه 13، می خوانیم که موسی، رهبری را به یوشع سپرد، که در بخش زیادی از خدمت، به او کمک کرد.
  • در روت باب 3، آیه ی 16، می خوانیم: روت، برای اینکه دست خالی نزد نعومی برنگردد، به کمک بوعز، نیاز داشت.
  • در لوقا باب 22، آیه ی 8، می خوانیم: خود عیسی، که صاحب تمام قدرت بود، بنابراین به هیچ کمکی احتیاج نداشت، مثل همه عمل می کرد و در اینجا، تصمیم گرفت از پطرس و یوحنا، درخواست کمک کند.

دوست من! هر مسئولیت و خدمتی که خداوند به تو محول کرده باشد، اشخاصی را در کنارت قرار داده تا آنها نیز بتوانند مسئولیت و خدمت خود را به انجام برسانند.

ما به بودن یکدیگر نیاز داریم و خواست خداوند بوده که اینطور باشد. او به خوبی می دانست که گرد هم جمع شدن به عنوان یک تیم و نادیده گرفتن تفاوت هایمان، می تواند باعث رشد زیاد ما شود. و همینطور کار خداوند با قدرت بیشتری به پیش برود!

پس دوست خوبم، درست متوجه شده ای، من به بودن تو، احتیاج دارم. همانطور که تو به بودن من نیاز داری. و ما با هم باعث پیشبرد ملکوت خدا برای جلال نام او می شویم!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.