برای برقراری مجدد اعتماد چه میکنی؟

برای برقراری مجدد اعتماد چه میکنی؟

خانه | Miracles | برای برقراری مجدد اعتماد چه میکنی؟

بیا امروز در مورد آنچه که می توان درصورت قطع شدنِ یک رابطه انجام داد، با هم صحبت کنیم. مشاجره برای همه اتفاق می افتد، اما گاهی اوقات، دو طرف با توافق هم، دوباره صلح می کنند. برای اینکه این اتفاق بیفتد، قطعا باید اعتمادی را که آسیب دیده یا حتی کاملاً از بین رفته است، بازسازی کرد و برای ایجاد این صلح، لازم است که اشتباهات انجام شده را بشناسیم و سپس در بخشیدن طرف مقابل موفق شویم.

در واقع بخشش برای به دست آوردنِ مجدد اعتماد، ضروری است. بدون بخشش، نمی توان رابطه ی شکسته شده را بازسازی کرد. دوست من! برای انجام این کار لازم است، به صورت زیر عمل کنی:

 مشکلت را با خداوند در میان بگذار. زخم ات را کاملا شفاف به او بگو یا بنویس. از او بخواه که در بخشش به تو کمک کند.

سپس، در حضور او، بخشش را انتخاب کن، همانطور که مسیح، در کتاب مقدس، متی، فصل 6، آیه ی 12، به ما یاد داده دعا کنیم: «خطاهای ما را بیامرز چنانكه ما نيز آنان را كه به ما بدی كرده‌اند، می‌ بخشيم.»

سپس، در حضور خداوند اعلام کن که بخشیده ای و اگر آن را روی یک تکه کاغذ نوشته ای، آن را پاره کن یا بسوزان. (البته بدون آتش زدن خانه!).

وقتی می بخشی، از آن لحظه به بعد، از رنج رها می شوی و درد شروع به کاهش می کند و سپس کاملاً از بین می رود.

گاهی اوقات ممکن است وسوسه شویم که بگوییم: “من منتظر می مانم تا آن شخص برای طلب بخشش نزد من بیاید و سپس می بخشم!”  متاسفانه در این شرایط اگر آن شخص هرگز نیاید ما اسیر می مانیم و رنج می بریم.

دوست خوبم! آزادیِ همراه با بخشش را از خود دریغ نکن. تو به این دنیا آمده ای که آزاد باشی و از زندگی ای که خدا برای تو در نظر گرفته لذت ببری. دیگر اجازه نده که نبخشیدن، زندگی و شادی ات را از تو بدزدد…ببخش!  خدا به تو کمک خواهد کرد تا ببخشی. بدان که اگر از او بخواهی، او این کار را خواهد کرد!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.