بخشش را انتخاب کن نه انتقام.

بخشش را انتخاب کن نه انتقام.

خانه | Miracles | بخشش را انتخاب کن نه انتقام.

مطمئن هستم تو هم به خوبی مثل من می دانی، تا زمانی که ما روی این زمین هستیم، متأسفانه در خطر آسیب دیدن، از سوی دیگران یا حتی آسیب رساندن به آنها هستیم. صرفاً به این دلیل که ما انسان هستیم و در نتیجه ممکن است اشتباه کنیم.

اما دوست من! صرف نظر از این موضوع، اجازه نده کلماتِ آزاردهنده یا اعمال بد دیگران تبدیل به زَهری تلخ در زندگی تو بشود. چون تو خیلی بیشتر از این ها ارزش داری.

کتاب مقدس تو را تشویق می‌ کند که دلخوری را نادیده بگیری و راه بخشش را به جای رنجش و انتقام، انتخاب کنی.

همانطور که در امثال، فصل 10، آیه ی 12، می‌ گوید: «كينه و نفرت باعث نزاع می‌ شود، اما محبت، گناهان دیگران را نادیده می گیرد.»

به عبارت دیگر، وقتی کسی تو را آزار می دهد، کاری که می توانی انجام دهی این است که خطاهای او را بپوشانی.  این عمل شبیه پوشاندن یک شی با پارچه است، تا دیگر قابل مشاهده نباشد. در ادامه ی این مقایسه، می توانی فردی را که به تو آسیب رسانده است، با یک “لباس” از محبت بپوشانی، که خطاهایِ او را از دیدِ تو پنهان کند. سپس از خداوند بخواه دیدگاه تو را در مورد آن شخص تغییر دهد.

دوست من! محبت، کثرتِ گناهان را می پوشاند. من معتقدم که خدا به تو کمک   می کند و تو را قادر می سازد تا امروز این تمرین را به انجام برسانی.

همچنین در اول قرنتیان، فصل 13، آیه ی 7، آمده است: «كسی كه محبت دارد در هر وضعی وفادار می‌ ماند، هميشه اعتماد دارد، هرگز امیدش را از دست نمی‌ دهد و در هر شرایطی تحمل می‌ کند.»

دوست من! می خواهم این را بدانی که من برای تو در دعا هستم!

به شهادتی از یک دوستِ همراه توجه کن: «دقیقاً زمانی که خدا “هر روز، یک معجزه” را به من معرفی کرد، با یک چالشِ “خیانت” دست و پنجه نرم می‌ کردم. پیام های شما در مورد “بخشیدن” به من کمک بسیاری کرد. اگرچه زمانی که آن موضوع را به یاد می آورم، هنوز سخت است، اما در آن زمان، خداوند باز من را تسلی و آرامی می بخشد. من هر روز مشتاقانه منتظر پیام خدا از طریق ایمیل های شما هستم.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.