ببخش!

ببخش!

خانه | Miracles | ببخش!

گاهی علف های هرز در قلب ما پنهان می شوند. می دانی همین بوته های به ظاهر کوچک و ظریف، می توانند کل باغ را خراب کنند!

در زندگی هم ممکن است نسبت به کسی خشم، نبخشیدن، تلخی، پشیمانی یا احساسات ناخوشایند دیگری داشته باشیم. همین ها کم کم درون ما را آلوده می کنند؛ و اجازه نمی دهند که باغ  وجود ما برای خداوند شکوفه و ثمره های نیکو به بار بیاورد.

به شهادت یکی از همراهان کلیسا در مورد بخشش دیگران توجه کن و ببین چطور رهایی از کینه می تواند ما را آزاد کند: «من در طول زندگی ام دردها و ناراحتی های زیادی داشته ام. اما بالاخره توانستم همه ی افرادی که به من آزار رسانده بودند، ببخشم. آسان نبود، اما این کار را انجام دادم؛ و الان احساس آزادی می کنم. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم، خدا را شکر می کنم. شکر می کنم که یک روز دیگر زنده ام… و می دانم که همه ی ما چقدر به خدا نیاز داریم… انگار درک جدیدی به من داده شده، حس می کنم که همه ی ما انسان ها به هم متصل هستیم. خدا را شکر می کنم که در حال حاضر مفهوم عشق و محبت را به خوبی درک می کنم.»

دوستِ من! بیا تو هم امروز از فرصت استفاده کن، علف های هرزی که در تو رخنه کرده اند را شناسایی کرده و از قلبت ریشه کن کُن. اگرچه ممکن است دردناک باشد، اما نیاز داری آن را انجام دهی!

ریشه های خشم، نبخشیدن یا تلخی ها را یکی یکی از بین ببر؛ و خودت را از این وزنه های سنگین رها کن و بخشش را به خودت و دیگران عطا کن!

این حق توست که در آزادی کامل زندگی کنی… عیسی این آزادی را به قیمت جانش برای تو خرید!(می توانی به کتاب مقدس، یوحنا باب 8، آیه ی 36 مراجعه کنی.)

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.