با مسیح دل به دریا بزن!

با مسیح دل به دریا بزن!

خانه | Miracles | با مسیح دل به دریا بزن!

آیا می دانستی که بودن عیسای مسیح در زندگی ما چه قدر مهم است و باعث موفقیت ما می شود؟

شاگردان مسیح، سال ها پیش این حقیقت را تجربه کرده بودند. زمانی که آن ها یک شب کامل را بدون صیدِ حتی یک ماهی گذارنده بودند. عیسای مسیح از آن ها خواست که دوباره به عمق دریا بروند و ماهی صید کنند! اما این بار، آن قدر ماهی صید کردند که نزدیک بود تورشان پاره شود!

در این مورد کتاب مقدس، لوقا، فصل 5، آیه های 6 و 7، این طور می گوید: «این بار آن قدر ماهی گرفتند که نزدیک بود تورها پاره شوند! بنابراین از همکاران خود در قایق دیگر کمک خواستند. طولی نکشید که هر دو قایق از ماهی پر شد، به طوری که نزدیک بود غرق شوند!»

من ایمان دارم که بودن عیسای مسیح در بین آن ها این همه تفاوت را به وجود آورد. در واقع قبل از رسیدن او، شاگردان تمامِ شب را هدر دادند.

همان طور که در لوقا، فصل 5، آیه ی 5، می خوانیم: «شمعون در جواب گفت: استاد دیشب زیاد زحمت کشیدیم ولی چیزی صید نکردیم. اما اکنون به دستور تو، یک بار دیگر تورها را خواهم انداخت!»

آن ها تمام مهارت خود را به کار گرفته بودند. نه تنها از لحاظ تجربه و تجهیزات، در حیطه ی خود متخصص بودند؛ بلکه از لحاظ فیزیکی هم هر آن چه که نیاز بود را داشتند! بنابراین مشکل کجا بود؟

آن ها یک چیز بسیار مهم و اساسی را نداشتند. حضور عیسای مسیح را در تلاش هایشان!

در لوقا، فصل 5، آیه ی 4، این طور می خوانیم: «پس از آن که سخنان خود را به پایان رسانید، به شمعون فرمود: اکنون قایق را به جای عمیق دریاچه ببر، و تور هایتان را به آب بیندازید تا ماهی فراوان صید کنید!»

دوست من! بدون عیسای مسیح کاری را شروع نکن. چون بی فایده است و خودت را خسته می کنی.

حقیقت چیزی است که در یوحنا، فصل 15، آیه ی 5، آمده است: «بله، من تاک حقیقی هستم، شما نیز شاخه های من. هر که در من بماند و من نیز در او، میوه ی فراوان می دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست.»

اما با عیسای مسیح، تو می توانی هر کاری را انجام دهی! با حضورِ مسیح به دریا برو و بهترین چیزها را برای زندگی خودت صید کن! در این لحظه برای تو دعا می کنم که خداوند معجزه هایش را در زندگی ات به تو نشان دهد.

بیا با هم این شهادت زیبا را بخوانیم: «من هیچ وقت برای خودم ارزش قائل نبودم و از دید پدر، مادر و شوهر سابق ام من آدم شایسته ای نبودم. اما نظرات خوب شما باعث تشویق و دلگرمی من شد و حتی در این هفته دو پیشنهاد شغلی داشتم. شما به من کمک می کنید تا گوش هایم را به روی سخنان منفی ببندم. و یاد گرفتم که به خدا اعتماد کنم، درست مانند یک پدر… البته او مثل پدر زمینی و شوهر سابق من نیست. از شما سپاس گزارم. خداوند به شما برکت دهد!»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.