با عیسی از خشم رها شو!

با عیسی از خشم رها شو!

خانه | Miracles | با عیسی از خشم رها شو!

وقتی در یک موقعیت، فوری و آشکار، خشم، جرقه می زند، به راحتی می توان فهمید که از کجا می آید.  به عنوان مثال، شخصی در فروشگاه مواد غذایی با تو برخورد می کند (یا در صف تو قرار می گیرد) و عذرخواهی نمی کند. تو را عصبانی می کند.

اما گاهی درک اینکه چرا عصبانی هستی دشوار است… به خصوص اگر اصلا ندانی که عصبانی هستی… بنابراین خشم در روح تو نهفته می شود، گویی مانند یک آتشفشان در خواب است اما می تواند هر لحظه بیدار شود، و بدون اینکه تو حتی بدانی از کجا سرچشمه گرفته، ویرانی ایجاد کند!

شاید قبلاً برای تو این اتفاق افتاده باشد… بدون اینکه بدانی چرا، عصبانی می شوی.

این خشم نهفته از کجا می تواند نشات بگیرد؟

 جرمی که هرگز بخشیده نمی شود،

 رفتاری “یادگرفته شده” در یک محیط پر تلاطم خانوادگی،

 جدایی ناخواسته،

 مرگ ناگهانی یا زمان سوگواری،

 و بسیاری از دلایل دیگر… و فقط خدا می تواند برای تو روشن کند که چه چیزی این خشم را در تو ایجاد کرده است.

اگر نگران این مشکل هستی، و نمی دانی که چرا، عصبانی می شوی، مهم است که از خداوند بخواهی که منشأ آن را برای تو آشکار کند تا بتوانی از آن رهایی یابی!

من از تو دعوت می‌کنم که در این آیه از کتاب مقدس تأمل کنی که می‌گوید… «خشم و غضب را ترک كن. خاطر خود را آزرده مساز تا گناه نکنی.» (مزمور 37، آیه 8 )

یکی از همراهان ما این طور شهادت داده است: «شوهر 45 ساله ام مرا با دست خالی، به خاطر زنی جوان تر ترک کرد. من پر از تلخی، عصبانی و بسیار انتقام جو بودم. از زمانی که «هر روز یک معجزه» را دریافت می‌کنم، آرامش و قدرتی پیدا کرده‌ام که هرگز فکر نمی‌کردم ممکن باشد. نه فقط هر چند وقت یکبار، بلکه هر روز، به نظر می رسد که پیام مستقیماً برای من است. من امیدوارم که زندگی من دقیقاً همان گونه باشد که خدا می خواهد.»

بگذار عیسی خشم تو را از بین ببرد!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.