با خداوند همراه شو

با خداوند همراه شو!

خانه | Miracles | با خداوند همراه شو

کتاب مقدس ما را تشویق می کند که دیگران را دوست بداریم. آنها را دوست بداریم زیرا خدا اول ما را دوست داشت.

آنها را دوست دارم، بله … اما چگونه؟

اول قرنتیان 13، فصل معروف «عشق»، چندین دستورالعمل مفید به ما می دهد. امروز صبح روی یکی از آنها تمرکز می کنم…عشق، فقط با دیدن خوبی های هر آدمی.

عشق بورز که به بد بودن دیگران مشکوک نباشی و حتی با انتظار بهترین ها از دیگران عشق بورز! با انجام این کار، جو اطراف خودت را تغییر می دهی.

در کتاب مقدس، اول قرنتیان باب 13، آیه ی 7 آمده است: “کسی که محبت دارد در هر وضعی وفادار می ماند، همیشه اعتماد دارد، هرگز امیدش را از دست نمی دهد و در هر شرایطی تحمل می کند.”

دوست من! وقتی از دیگران ناامید می‌شوی یا حتی مورد بدرفتاری قرار می‌گیری، این را به خاطر بسپار… عیسی علیرغم شکست‌هایت، بهترین تو را باور دارد. بیا و مثل او باش!

تو می توانی به این روش ساده عشق بورزی… با خوب فکر کردن به هر فردی که امروز با او در ارتباط هستی. از این طریق می توانی همانند خداوند به همه نگاه کنی و قلب وافکارت به شباهت خداوند در می آیند.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.