با اقتدار دعا کن!

خانه | Miracles | با اقتدار دعا کن!

تصور کن در همین لحظه تعدادی دعا به سوی خدا بالا می رود. همه ی آن ها شنیده می شوند، اما فقط برخی پاسخ داده می شوند و برخی دیگر نه. با تأمل در این موضوع، تعجب کردم که چرا این گونه است؟

 پس در مورد آن دعا کردم، و این چیزی است که خداوند به من نشان داد…

تصور کن همه این دعاها در برابر عرش خدا آمده است و برخی به سرعت تحقق می یابند. پطرس را در نظر بگیر که با مرد لنگ مادرزاد صحبت می‌ کرد: «من نقره و طلا ندارم، اما آنچه دارم به تو می‌دهم: به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو.» به محض گفتن به انجام رسید! این قسمت را در کتاب مقدس، اعمال رسولان، فصل 3، بخوان.

سه عامل وجود دارد که در دعای مستجاب شده مشترک هستند: محبت، اقتدار و جسارت.

عامل اول: محبت… چون محبت بزرگ ترین فرمان است. این باید انگیزه ی پشت همه ی اعمال و دعاهای ما باشد.

کتاب مقدس، اول قرنتیان، فصل 13، آیه ی 13، در این باره می گوید: «پس ، سه چیز همیشه باقی خواهد ماند: ایمان، امید و محبت، اما از همه این ها بزرگ تر، محبت است.»

خدا محبت است. محبت، او را صدا می زند و او به محبت، پاسخ می دهد.

عامل دوم: اقتدار… نه با اقتدار خود، بلکه با اقتدار عیسای مسیح. تمام اختیارات در آسمان و زمین به او داده شد و او به ما گفت که از پدر به نام او بخواهیم، به عبارت دیگر از طرف او. این یک فرمول نیست بلکه یک “جایگاه” است.

عامل سوم: جسارت… این ایمان به انجام شدن دعا است، ایمان شجاعانه، ایمانی که جرات می کند و جواب را می گیرد. کتاب مقدس، عبرانیان، فصل 11، آیه ی 6، به ما می گوید: «اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می خواهد بسوی خدا بیاید، باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند، پاداش می دهد.»

دعاهای بی پاسخ اغلب فاقد یک یا دو مورد از این عوامل هستند، یا شاید هر سه. هنگام دعا این سه مورد را به خاطر بسپار. بدون این که فراموش کنی که خدا، خداست و او حاکم است.

دوست من! با تمام وجود آرزو دارم دعای تو مستجاب شود. این چیزی است که من با محبت و ایمان برای تو درخواست می کنم. به نام عیسی، با این باور، معجزه ی خود را امروز دریافت خواهی کرد.

به این شهادت از یک دوست عزیز توجه کن: «تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که فکر می کردم ایمانم بیهوده است، اما متوجه شدم که ایمان یعنی، با جسارت در برابر خدای مهربان صحبت کنم، اما به شکلی فروتنانه. خداوند در آسمان پاسخ می‌دهد. به محض این که دعای ما تمام می شود او پاسخ می دهد. او گفت ایمان داشته باشید که وقتی به کوه می گویید بلند شو و به دریا برو، می رود…

آمین به نام عیسی.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.