با احساس ترس تصمیم نگیر!

با احساس ترس تصمیم نگیر!

خانه | Miracles | با احساس ترس تصمیم نگیر!

احتمالا این جمله را شنیده‌ ای که «خشم مشاور خوبی نیست.»، این جمله می تواند در مورد ترس هم گفته شود.

در کتاب مقدس، انجیل متی، باب 25، آیه های 14 تا 30، می توانی حکایتی را بخوانی که عیسای مسیح درباره مردی می گوید که به کشوری دور سفر کرد و مدیریت همه اموال و ثروت اش را به دست خادمان اش سپرد.

وقتی برگشت، همه خادمان اش با پولی که به آن ها داده شده بود، معامله کرده و سود زیادی بدست آورده بودند، به جز یک نفر!

او به استاد خود گفت:

«من ترسیدم و پول را در زمین پنهان کردم…»

و بعد در آیه 25، می خوانیم که این خدمتگزار را تنبل و شریر می نامند و بیرون انداخته می شود.

تصمیم این مرد، نتیجه مستقیم ترس اوست. وقتی از روی ترس عمل می کنیم، تصمیمات خوبی نمی گیریم.

ما دعا نمی کنیم و فکر نمی کنیم، زیرا این ترس است که به ما می گوید چه کار کنیم. ترس، برای ما تبدیل به مرجع و واقعیتی می شود که بر اساس آن تصمیم می گیریم.

من ایمان دارم که تو، به عنوان فرزند خدا، هرگز نباید کنترل رفتار ات را به دست ترس بدهی.

 دوست من! قبل از هر تصمیم گیری ای، برای تشخیص اراده ی خداوند، زمانی را  به دعا و سکوت، اختصاص بده.

ترس ات را رها کن و از خداوند مشورت بگیر. از او بخواه که به طور واضح به تو نشان دهد که چه کاری باید انجام دهی و چه تصمیمی را بگیری!

بهترین و درست ترین انتخاب، همیشه خداوند است! اینکه انتخاب کنیم، همیشه کاملا موافق اراده و حقیقت او زندگی کنیم.

امروز تو را تشویق می کنم که دیگر با احساس ترس تصمیم نگیری، بلکه دست خود را در دستان خدا بگذاری و قدم های ات را درست در جای پای او قرار دهی.

قوی و شجاع باش!

نترس!

عیسی با توست!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.