باشد که خداوند از تو  ابزاری برای برقراری صلح و آرامش بسازد

باشد که خداوند از تو ابزاری برای برقراری صلح و آرامش بسازد

خانه | Miracles | باشد که خداوند از تو  ابزاری برای برقراری صلح و آرامش بسازد

در این روزهای پرچالش، دعوت می‌کنم که دعا و ایمان خود را تقویت کنیم. اجازه بده این دعای زیبایی که به قدیس فرانسیس آسیزی نسبت داده می‌شود، راهنمای ما باشد. این دعا به طرز قابل توجهی در میان همه فرقه‌های مسیحی پذیرفته شده است:

«خداوندم، مرا وسیله آرامش خود قرار ده.

جایی که نفرت هست، بگذار عشق بکارم.

در جایی که جراحتی وجود دارد، بخشش،

آنجا که شک است ایمان،

جایی که ناامیدی هست، امید،

جایی که تاریکی است، نور،

جایی که غم هست، شادی.

اى استاد الهى، کمک کن بیشتر از اینکه بخواهم

مرا دلداری دهند، دلداری بدهم،

درک کنند، درک بکنم.

دوست داشته باشند، دوست بدارم.

زیرا در دادن است که دریافت می کنیم.

در بخشیدن است که ما بخشیده می شویم،

و در مردن است که ما دوباره برای زندگی ابدی متولد می شویم.»

به یاد داشته باش، عیسی اعلام کرد:

«خوشا به حال صلح‌کنندگان،

زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.» (انجیل متی ۵: ۹)

 این کلام نشان می‌دهد که صلح و آرامش در قلب‌هایمان باید جایی برای تولد دوباره داشته باشد.

دعا می‌کنم امروز خداوند تو را وسیله آرامش خود قرار دهد.

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.