ایمان خود را تقویت کن!

ایمان خود را تقویت کن!

خانه | Miracles | ایمان خود را تقویت کن!

ایمان خود را با تمرین در حضور خدا، تقویت کن!

” ای جوانان برای شما نوشتم، زیرا قوی ھستید و کلام خدا در شما می ماند و بر شریر چیره شده اید”.(کتاب مقدس، اول یوحنا باب ۲، آیه۱۴ )

دوست من، بدن تو به ورزش نیاز دارد. تمرین بدنی مفید است.

ایمان تو  هم به تمرین، نیاز دارد، تمرین در ایمان نیز مفید است.

برای تقویت ایمان خودت چطور تمرین می کنی؟ در اینجا من چندین ایده برای تو آوردم که امیدوارم بتواند در جهت برنامه ریزی برای تمرینات ایمانی، به تو کمک کند:

●  هویت خودت را دائم تکرار کن، بگو: من فرزند خدا هستم.

●  بگو فقط به خدا توکل دارم.

●  با کلمات زیبا، دائم خداوند را ستایش کن.

●  به اطرافیان، بی وقفه محبت کن.

●  به یک موعظه خوب، گوش کن.

●  در کلام خدا تعمق کن.

●  برخی آیات را حفظ کن و در طول روز، تکرار کن.

●  اجازه بده روح القدس با تو صحبت کند، او تو را راهنمایی می کند.

●  ایمان خودت را با دیگران به اشتراک بزار.

●  نعمت ها و محبت های خداوند رو به خودت یادآوری کن.

هرچه بیشتر به خدا اعتماد کنی و به او چشم بدوزی، در رویارویی با مسائل و موضوعات سخت، آماده تر خواهی شد.

کتاب مقدس به ما می گوید که داوود، ورزیده و قوی بود، با خرس ها و شیرها می جنگید. و روزی که در مواجهه با دشمن غول پیکر خودش قرار گرفت، با توکل به خداوند بر او پیروز شد. (به کتاب مقدس، اول سموئیل باب ۱۷، آیه ۳۴،  مراجعه کنید.)

پس دوست من، هنگامی که مشکلات همچون جولیات غول پیکر، در زندگیت ظاهر می شود و شما را تهدید می کند، مانند داوود، می توانی او را عقب برانی و به نام خدای لشکرها، بر او چیره بشی.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.