او یهوه “رافا” است!

او یهوه "رافا" است!

خانه | Miracles | او یهوه “رافا” است!

شاید اسم “یهوه رافا” را شنیده باشی؟ معنای آن «خداوندی که شفا می دهد» است.

در کتاب مقدس، خروج، فصل 15، آیه های 22 تا 27، خدا با قوم خودش که به تازگی آن ها را از اسارت مصر آزاد کرده بود پیمان می بندد: «او فرمود: اگر دستورات و احكام مرا كه خداوند، خدای شما هستم اطاعت كنيد و آنچه را كه در نظر من پسنديده است به جا آوريد، از تمام مرض هایی كه مصريان را بدان دچار ساختم در امان خواهيد ماند، زيرا من، خداوند، شفا دهندهٔ شما هستم.»

خداوند خود را با نام “یهوه رافا” معرفی می کند، خداوندی که شفا می دهد و عهد خود را با وفاداری کامل و متقابل با آن ها می بندد. متن های زیادی در کتاب مقدس وجود دارند که رابطه خدا با قوم را شرح می دهند. از جمله، خروج، فصل 23، آیه ی 25 که می گوید: «خداوند، خدای خود را عبادت كنيد و او نان و آب شما را بركت خواهد داد و بيماری را از ميان شما دور خواهد كرد.»

او دوباره این وعده را در تثنیه، فصل 7، آیه های 12 تا 15 تکرار می کند: «… خداوند تمام امراض تان را از شما دور نموده، اجازه نخواهد داد به هيچ كدام از بيماري هايي كه در مصر ديده‌ايد دچار شويد. او همه ی اين مرض ها را به دشمنان تان خواهد داد.»

خدا شفا می دهد. امروز به حضور این خدای شگفت انگیز که تو را بسیار دوست دارد و بهترین ها را برای تو می خواهد، خوش آمده هستی! او نه تنها می خواهد زندگی جسمی، بلکه زندگی معنوی و عاطفی و همین طور رابطه های تو را شفا دهد و به تو یک زندگی نو و جدید ببخشد!

دوست من! دعا می کنم با گوش دادن به این سرود زیبا به نام “شفا و آزادی” شفا را از دستان خداوند شفا دهنده “یهوه رافا” دریافت کنی!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.