او الگوی فروتنی است.

او الگوی فروتنی است.

خانه | Miracles | او الگوی فروتنی است.

ویژگی های شخصیتی عیسی بی شمار است.  برای مثال محبت او قابل قیاس با کسی نیست. ممکن است به نظر دست نیافتنی باشد، اما خیلی نزدیک و در زندگی روزمره ی ما قابل لمس است.

یکی از ویژگی های خاص او که قلب من را بسیار لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد، “فروتنی”  او است. کسی که پادشاه جهان است، خودِ خدا، از این که مقام و شکوه خود را پایین بیاورد امتناع نمی کند و خود را به اندازه ی یک نوزاد، کوچک می کند، انسان ها را دوست دارد و در نهایت آن ها را نجات می دهد.

از تو دعوت می کنم، به آن چه نگاه کن که عیسای مسیح در کتاب مقدس، متی، فصل 11، آیه ی 26، به ما می گوید: «یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم، و به جان های شما راحتی خواهم بخشید. زیرا باری که من بر دوش شما می گذارم، سبک است.»

بله، قلب عیسا مسیح، تمامی وجود او، صلح جو و فروتن است. این یک ویژگی اجباری نیست، یک ویژگی شخصیتی است که باید روی آن کار می کرد. این، قلبِ پر از محبت او بود که با ما صحبت می کرد.

عیسا مسیح الگوی فروتنی ما است. فروتنی او به عمیق ترین شکل قلب ام را تحت تأثیر قرار می دهد.

 دوست من! برای این که بتوانی مانند او راه بروی، صحبت کنی و محبت کنی، از تو دعوت می‌کنم که در شخصیت فروتنانه ی او تأمل کنی و از او الگو بگیری تا هر روز کمی بیشتر به او شبیه شوی.

آن چه را که در کتاب مقدس، امثال، فصل 18، آیه ی 12، آمده است را فراموش نکن: «تکبر، به سقوط می انجامد و فروتنی، به سربلندی.»

و همین طور متی، فصل 11، آیه ی 26 را به یاد داشته باش: «یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، و به جان های شما راحتی خواهم بخشید. زیرا باری که من بر دوش شما می گذارم، سبک است.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.