اندیشه ی تو، سرنوشتت را رقم خواهد زد!

اندیشه ی تو، سرنوشتت را رقم خواهد زد!

خانه | Miracles | اندیشه ی تو، سرنوشتت را رقم خواهد زد!

اندیشه ی تو، سرنوشتت را رقم خواهد زد!

سپس یوشع به بنی اسرائیل گفت:” تا کی از رفتن و تصرف سرزمینی که خداوند خدای پدران شما به شما داده است، غافل می شوید؟ “( کتاب مقدس: یوشع، باب 18، آیه 3 )

– دوست من، برخیز، وقت آن رسیده که حرکت کنی و برکاتی که خداوند برایت در نظر گرفته را، برداشت نمایی.

– فکر نکن که بهشت، تنها مختص به دیگر افراد است. به عنوان فرزند خدا، صاحب میراث باشکوهی هستی. امروز، تحقق وعده های خدا را در زندگی خود ببین، زیرا خداوند آنچه را که می گوید، به انجام می رساند.

 – شاید با چشمان جسمانی و مادی، قادر به دیدن برنامه های خداوند برای زندگیت نباشی، اما این اهمیت زیادی نداره، چرا که تو در دعاهات، آرزوهایی برای تحقق یافتن داری. پس، حرکت کن، رو به جلو برو و اعتماد کامل داشته باش. انتخاب کن که به کسی که تو رو به این زندگی فراخوانده، اعتماد کنی.

– خداوند، هم اکنون، تو را با قوت، مسح و شجاعت خود پر می کند تا که از امروز به سرنوشت خود و آنچه که در سر می پرورانی دست پیدا کنی!

– با من دعا کن: “خداوندا، میخواهم که قوت، حیات و اقتدار تو را دریافت کنم. در سرنوشتی که تو برای من در نظر داری، گام بردارم و ایمان دارم که هیچ چیز نمی تواند مانع من شود، زیرا که تو، با من هستی! به نام عیسی، آمین.”

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.