انتظار از خداوند

انتظار از خداوند

خانه | Miracles | انتظار از خداوند

انتظار چه چیزی رو از خداوند داری؟

  • ●        “چیزی که همیشه از آن می ترسیدم بر سرم آمده است.”

کتاب ایوب- باب 3 – شماره 25 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  • ●       “سپس رو به افسر رومی کرد و گفت: به خانه ات برگرد! مطابق ایمانت انجام شد. خدمتکار او همان لحظه شفا یافت.”     انجیل متی -باب 8 – شماره 13 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)
  • ●        “سپس عیسی چشمانشان را لمس کرد و گفت، بنا بر ایمانتان برایتان انجام شود.”   انجیل متی- باب 9 -شماره 29 (از ترجمه هزاره نو کتاب مقدس)

مطابق کتاب مقدس، از هر آنچه که بترسیم برای ما اتفاق خواهد افتاد!

و به هر آنچه که ایمان داشته باشیم برای ما انجام خواهد شد!

وقتی که از خداوند انتظار داریم به ما کمک کنه وبه او  باور داشته باشیم قطعا اتفاق خواهد افتاد، بنابراین برای ما انجام خواهد شد!

امروز تو چه چیزی رو از خداوند انتظار داری؟ هر چند کوچیک،

برای مثال، هر وقت به جای پارک نیاز دارم، از ایمانم استفاده می کنم… می دونم که خداوند از قبل برای نیاز من راهی مهیا کرده! پس فقط اون رو پیدا می کنم! روزی در یک مکان شلوغ جلسه ای داشتم. دوستی که همراه من بود از من پرسید، چطور جای پارک پیدا کنیم؟ من جواب دادم، نگران نباش، خداوند از قبل جایی برای من مهیا کرده! و مطمئنم وقتی به اون مکان برسیم در همون لحظه ماشینی میره و جا رو برای ما خالی میکنه! من به همین شکل و به همین راحتی از خدا دعوت کردم تا به من کمک کنه. و همینطور که ایمان من قوی تر شد دیگه مطمئن بودم که هر جا برم خداوند برای من جای پارک مهیا خواهد کرد.

ایمان، مثل ماهیچه در بدن تو هست. اگر از آن استفاده کنی قوی تر می شود. امروز، با ایمان دعا کن که خداوند در زندگی تو وارد بشه و جزئیات زندگی تو رو به دست بگیره.

دوست عزیز، نتایجش رو تماشا کن! این راهی به روی معجزه هاست!

امروز در ایمان، قدم بردار، و دعا کن خداوند جزئیات زندگیت رو به دست بگیره!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.