امروز عیسی را ستایش کن.

امروز عیسی را ستایش کن.

خانه | Miracles | امروز عیسی را ستایش کن.

می خواهم رازی را با تو درمیان بگذارم، آوایی که نام عیسی را صدا کند، پر از “قدرت” و “رهایی” است.

کتاب مقدس در اعمال رسولان باب 16، آیه های 25 و 26،  در مورد قدرت ستایش، به ما نگاهی کلی می دهد. به طور مثال وقتی پولس و سیلاس به ناحق زندانی شدند، برای جلال خدا شروع به سرود خواندن کردند. آن ها به جای ناله و دلسردی، تصمیم گرفتند صدای خود را به سوی عیسی بلند کنند؛ و در حالی که نام عیسی را برافراشتند، ناگهان زلزله ی شدیدی رخ داد، به طوری که زندان را از بنیاد به لرزه  درآورد. تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همه ی زنجیرها به زمین افتادند!  چه معجزه ای!

دوست من! پرستش و ستایش تو هم می تواند همین قدر قدرتمند باشد. آیا در زندگی ات درهایی هست که باید باز شوند؟ یا زنجیرهایی که باید شکسته شوند؟

بیا و امروز عیسی را ستایش کن!  با قدرت و قاطعیت برای او سرود بخوان!  با تمام قلب او را بپذیر، نامش را اعلام کن و بگو که او بالاتر از هر مقام و قدرت است! ببین که چطور همه چیز به حرکت در می آید!

همان طور که داوود پادشاه در مزمور 18، آیه ی 3،  گفت: «خداوند را که شایستهٔ سپاس و ستایش است، می‌طلبم و از شرّ دشمنان در امان هستم.»

پیشنهاد می کنم این آهنگ قدرتمند را گوش بدهی و هم نوا با این سرود خداوند را صدا بزنی.


مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.