امروز به کدام وعده ی خداوند نیاز داری؟

امروز به کدام وعده ی خداوند نیاز داری؟

خانه | Miracles | امروز به کدام وعده ی خداوند نیاز داری؟

دوست دارم چندین وعده را که خداوند در کلام اش برای من و تو قرار داده است، با تو در میان بگذارم.

امروز چه چیزی نیازی داری؟ هر چه باشد، من تو را تشویق می کنم به وعده ای که خدا در مورد آن داده، ایمان داشته باشی:

 دوست من، خدای ما خدای وعده هاست. وعده های: زندگی، صلح و پیروزی. 

«…آن چه را که وعده داده بود، توانست انجام دهد.»  (طبق رومیان، فصل 4، آیه ی 21)

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.