امروز، عطر ستایشت را پخش کن!

امروز، عطر ستایشت را پخش کن!

خانه | Miracles | امروز، عطر ستایشت را پخش کن!

من گوش دادن به سرودهای پرستشی را خیلی دوست دارم. خدا را به خاطر همه ی هنرمندان با استعدادش که برگزیده ی او هستند، شکر می کنم.

بسیاری از شاعران و آهنگسازان، سرودها و آهنگ های بسیار زیبا، باور نکردنی  و ستودنی ساخته اند تا تو با این آهنگ ها همراه شوی  و خداوند را ستایش کنی.

دوست عزیز! با این حال، هیچ چیزی نمی تواند جایگزین عطر ستایش تو و آن کلماتی شود که به طور شخصی و منحصر به فرد، در وصف خداوند می گویی. قلب پدر مشتاق شنیدن صدای تو است. آوازی که از دل تو بلند می شود، برای او مانند عطر خوشبوی بهشتی است.

امروز صبح آسمان، مشتاق شنیدن سروده ای  از تو است که در وصف خداوند گفته ای. سرودی تازه، زیبا و دلنشین که مستقیما از قلب تو بلند شده، برای خداوند، باشکوه و عالی و بی نظیر است.

کتاب مقدس در مزمور 33، آیه های 1 تا 3، تو را تشویق کرده، می گوید…« ای نیکان، خداوند را با سرودی شاد ستایش کنید! خداوند را ستودن، زیبنده ی نیکان است. خداوند را با بربط بپرستید و با عود ده تار برای او سرود بخوانید! سرودهای تازه برای خداوند بسرایید، نیکو بنوازید و با صدای بلند بخوانید.»

پس دوست من! امروز، سرود و آهنگی جدید بساز و آن را به خداوند تقدیم کن. بگذار تا عطر ستایش تو به حضور خداوند برود و قلب او را خشنود سازد.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.