اشتباهات تو ارزشمند هستند!

اشتباهات تو ارزشمند هستند!

خانه | Miracles | اشتباهات تو ارزشمند هستند!

وقتی اشتباهی مرتکب می شوی چه واکنشی نشان می دهی؟ به طور مثال اگر ایمیلی را  به اشتباه به شخص دیگری بفرستی، چه احساسی پیدا می کنی؟

 یا وقتی با عصبانیت با فرزندت برخورد می کنی؟

 یا اگر فراموش کنی یک قبض مهم را به موقع پرداخت کنی؟

اغلب اوقات، ما با اشتباهات خود به خوبی برخورد نمی کنیم… در بیشتر مواقع ما  احساس گناه پیدا می کنیم. اما اگر به طور عمیق به اشتباهات مان فکر کنیم، می بینیم آن ها ارزشمند هستند؛ و به ما می آموزند که بهتر عمل کنیم. دوستی می گفت: “اشتباه کردن یعنی زودتر یاد گرفتن .”

دوست من! امروز اشتباهات ات را همان طور که هستند ببین و بپذیر! این یک قدم، یک سکوی پرتاب برای یادگیری سریع تر و انجام بهتر کارها است. اشتباه مانند یک گیوتین یا شمشیر بالای سر تو نیست. تو تا ابد محکوم نیستی.

کتاب مقدس در این باره در رومیان، فصل 8، آیه ی 1، می گوید: «بنابراین، چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی  در انتظار ما نیست.»

دوست من! هیچ چیز، دیگر نمی تواند تو را محکوم یا متهم کند.

اشتباهات تو برای محکوم کردن یا ایجاد احساس گناه در تو نیستند… آنها به تو کمک می کنند تا سریع تر یاد بگیری.

پس سرت را بلند کن و فیض و بخشش را دریافت کن، نه محکومیت!

بیا با هم این شهادت عالی را بخوانیم: «می‌خواهم از شما و همه کسانی که در این خدمت هستند، تشکر کنم. کلمات نمی توانند قدردانی من را بیان کنند. وقتی در زندگی من، همه چیز به اشتباه پیش می رفت؛ من و “هر روز، یک معجزه” یکدیگر را پیدا کردیم. این یک معجزه است. امروز اعلام می کنم عیسا مسیح پناه گاه من است، و من امیدی دوباره پیدا کرده ام. من در او با وجود گناهان ام در امنیت و محبوبیت هستم. ممنون که هستید.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.