از پول دوستی پرهیز کن!

از پول دوستی پرهیز کن!

خانه | Miracles | از پول دوستی پرهیز کن!

در کتاب مقدس، حجی، فصل 2، آیه ی 8، خداوند می گوید: «تمام طلا و نقره ی دنیا از آن من است.»

رفاه، از جمله رفاه مالی، موضوعی بسیار رایج در کتاب مقدس است. آیا می دانستی که در کلام خدا بیش از 2000 بار به پول اشاره شده است؟ عیسی اغلب در مورد پول و ثروت صحبت می کرد. در واقع، با توجه به پرداختن انجیل ها به موضوع پول، فکر می‌ کنم که اگر عیسی “هر روز، یک معجزه” را می‌ نوشت، از هر سه ایمیل یک ایمیل را به آن اختصاص می داد!

دوست من! من ایمان دارم که درک این اصول الهی از کلام خدا، واقعاً برکات خداوند را در زندگی تو جاری می کند!

در کتاب مقدس، لوقا، فصل 16، آیه های 13 و 14، جملات کلیدی در مورد پول وجود دارد: «هیچ خدمتکاری نمی تواند دو ارباب را خدمت کند، زیرا یا از یکی نفرت دارد و به دیگری محبت می کند و یا به یکی دل می بندد و دیگری را پست می شمارد. شما نیز نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده ی پول! فریسی ها وقتی این سخنان را شنیدند، او را مسخره کردند، زیرا که پول دوست بودند.»

مشکل خود پول نیست. بلکه عشق به پول است که به همراه آن می آید.  به همین دلیل بود که آن زمان ،فریسیان عیسی را مورد تمسخر قرار می دادند. آن ها عاشق پول بودند! اگر خدا ما را تشویق می کند که پول دوست نباشیم، از قدرت معنوی که پشت آن، کاملا به نفع ماست،آگاه است. خدا می خواهد ما خوشحال باشیم!  خواست و آرزوی او برای ما بهترین است!

کتاب مقدس، اول تیموتائوس، فصل 6، آیه ی 10، این طور به ما هشدار می دهد:

«عشق به ثروت ، نخستین قدم به سوی سایر گناهان است. بعضی حتی برای پول، از خدا روگردان شده و خود را گرفتار انواع دردها کرده اند.»

هم چنین کتاب مقدس عبرانیان، فصل 13، آیه ی 5، اضافه می کند: «از پول دوستی بپرهیزید و به آن چه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است: شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.»

خدا وعده داده است که هرگز تو را رها نخواهد کرد. او هرگز تو را نادیده نمی گیرد یا از تو دوری نمی کند. او قدرت و تمایل این را دارد که تمام نیازهای تو را تامین کند. همه چیز از آن اوست، حتی طلا و نقره. و این باور چه قدر برای ما رهایی بخش است! آمین که خداوند در زندگی تو معجزات انجام دهد، از جمله معجزات مالی، که تو به آن نیاز داری!

آیا تمایل داری چیزی به “هر روز، یک معجزه” ببخشی؟ اما برای انجام این کار قدرت لازم را نداری؟ در کتاب مقدس، لوقا، فصل 21، آیه های 1 تا 4، می خوانیم: «وقتی عیسی در خانه خدا ایستاده بود و به اطراف نگاه می کرد، ثروتمندانی را دید که هدایای خود را در صندوق اعانات می ریختند. در همان حال بیوه زن فقیری نیز آمد و دو سکه کوچک در صندوق انداخت. عیسی فرمود: در واقع این بیوه زن فقیر بیشتر از تمام آن ثروتمندان هدیه داده است. چون آن ها قسمت کوچکی از آن چه را که احتیاج نداشتند دادند، در حالی که این زن فقیر هر چه داشت داد.»

 بهترین هدیه امروز تو چیست؟ هر چه که باشد، با ارزش است!  آرزوی من دیدن گروه عظیمی از مردم است که می خواهند عامل تغییر در زندگی بسیاری از مردم دیگر باشند. من از تو دعوت می کنم به این جنبش بپیوندی!

 اگر روح القدس تو را ترغیب می کند که به این طریق به ملکوت او نزدیک شوی، می دانم به این دلیل است که او می خواهد تو را برکت دهد و به تو کمک کند تا دیگران را نیز برکت دهی!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.