از هیچ چیز نترس!

از هیچ چیز نترس!

خانه | Miracles | از هیچ چیز نترس!

امروز صبح، می خواهم توجه تو را به کلمه «هیچ چیز» جلب کنم که به معنای همه چیز است!

پولس رسول در کتاب مقدس، فیلیپیان، باب 4، آیه 6، آن را به کار می برد: «برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیزی با دعا و تضرع و با شکرگزاری، درخواست های خود را به خدا نشان دهید.»

ولی  این چطور ممکن است؟ بدون اضطراب؟ همیشه؟ نه فقط در مورد مسائل مالی؟ حتی در مورد این درگیری در خانواده ام نگران نباشم؟

اما، کتاب مقدس به تو می گوید: هیچ چیز! دقیقا هیچ چیز!

این کلمه در مورد استفاده از روش “حال من خوب است و همه چیز هم خوب است.”، در مواقعی که در اعماق قلب تو، هیچ چیز خوب نیست و دنیای درونی تو هرج و مرج است، کاربردی ندارد.

 بلکه در مورد داشتن اطمینان و یقین و اعتقاد عمیق به این است که عیسی آنجا با توست. این یک حقیقت است، حقیقتی که هرگز در طول اعصار و با گذشت زمان تغییر نمی کند. (در این مورد می توانی به کتاب مقدس، متی، باب 28، آیه 20، مراجعه کنی.)

اگر خدا بگوید او آنجاست، پس او آنجاست!

به شهادت یکی از همراهان عزیز ما توجه کن:«هر روز، پس از خواندن «هر روز، یک معجزه»، چشمانم را می بندم و دعا می کنم. من متوجه شده ام که چقدر در زندگی برکت یافته هستم، خدا در هر قدم با من است و با داشتن او در کنارم، می توانم به هر چیزی برسم و زنده بمانم.»

دوست من! آرامش تو کامل است. به خاطر مسیح کامل است. به خاطر فداکاری او برای تو در جلجتا.

آیا او قبول کرد که جان خود را برای تو بدهد تا تو هنوز در ترس و عدم اطمینان زندگی کنی؟

 قطعا نه! بنابراین، امروز، این را با قدرت و ایمان اعلام کن، زیرا عیسی به تو گوش         می دهد: «خداوندا، من از هیچ چیز نمی ترسم. تو نجات دهنده من هستی. تو زنده هستی. من از تیرهای دشمن و از طوفان های زندگی نمی ترسم. وجود و سرنوشت من در دست توست.»

شما را به شنیدن این سرود پرستشی که به زیبایی بیانگر این توکل و آرامش به خداوند است، دعوت می کنم.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.