از قلبت چه چیزی بیرون می آید؟

از قلبت چه چیزی بیرون می آید؟

خانه | Miracles | از قلبت چه چیزی بیرون می آید؟

هر فصلی میوه های خاص خودش را دارد، اینطور نیست؟ فکر می کنی تو چه میوه هایی را در این فصل از زندگی به ارمغان می آوری؟

خوب است که این سوال را بطور منظم از خودت بپرسی… این مانند تشخیص پزشکی است، که نشان می دهد چه چیزی درست است وچه چیزی نادرست و چه چیزهای در حال حاضر از درون قلبت بیرون می آید.

آیا آن میوه ها مقوی و سرشار از حیات هستند، یا اینکه پر از تلخی و خشم و دروغ هایی هستند که از زبان و افکارت سرچشمه می گیرند؟

در این مواقع، نترس! تو فقط باید با تعمق در کلام خدا، دوباره به چیزهای اصلی و پایه ای وصل شوی تا اعتماد خود را به او تقویت کنی.

خواندن کتاب مقدس، تفکر و تعمق در آن، عمیقا زندگی تو را تغییر می دهد. «و اگر ریشه خوب باشد، میوه هم خوب خواهد بود! (می توانی به کتاب مقدس، متی باب 12 آیه ی 33 مراجعه کنی.)

دوست من! ثمر آوردن در خداوند، زمان می برد، اما واقعا ارزشش را دارد!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.