از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

خانه | Miracles | از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

دوست من! قلب انسان همیشه در پاکی و راستی نیست و ممکن است گاهی اوقات ما را فریب دهد یا وادار، به انتقاد و خشم نسبت به دیگران یا مشغول افکار منفی و غیره کند.

عیسی هرگز این را تجربه نکرد. چون کامل بود و قلبی پاک و خالص داشت. با این حال، وقتی از خودت ناامید می شوی کاملا احساس تو را درک می کند.

تنها کسی که که می تواند قلب تو را زیبا و پاک و خالص کند خداست. او در کتاب مقدس، حزقیال باب 36، آیه ی 26 می گوید:« به شما قلبی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. دل سنگی و نامطیع را از شما خواهم گرفت و قلبی نرم و مطیع به شما خواهم داد.»

دوست من! بیشتر از این منتظر نمان، از خدا بخواه تا به تو قلبی پاک و خالص عطا کند. همان طور که داود در مزمور 51 ، آیه ی 10 می گوید: « خدایا، دلی پاک در درون من بیافرین و از نو، روحی راست به من عطا کن.» این فریاد دل داود است و شاید امروز فریاد دل تو هم باشد.

این فریاد را نزد عیسی ببر و اجازه بده تا تو را متحول کند!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.