آیا شرمسار هستی؟

آیا شرمسار هستی؟

خانه | Miracles | آیا شرمسار هستی؟

متاسفانه شرم یک احساس بسیار رایج است. بسیاری از خوانندگان “هر روز یک معجزه” در ماه های اخیر در مورد آن به من گفته اند. یکی از عزیزان همراه برای من نوشته اند که::

«در برخورد با وسوسه های جنسی، زمانی که در آخرین لحظات تقریباً بر آنها غلبه کردم، تسلیم وسوسه های نفسانی و پورنوگرافی می‌شوم. من دوست دارم از آن خارج شوم. دلم می خواهد گاهی گریه کنم. من از ظلمی که در حق خدا می کنم، خجالت می کشم.»

شرم یک احساس قدرتمند است. این باعث می شود از کسانی که دوستشان داری دور شوی. از خداوند پنهان بشی. اغلب با احساس گناه و ترس همراه است. این همان احساساتی است که باعث شد آدم و حوا پس از گناه از خدا پنهان شوند.

ما می توانیم به دلایل مختلف شرمنده باشیم:

اعتیاد به پورنوگرافی، الکل، قمار و غیره.

خیانت به همسرتان چه در فکر و چه عمل

پیشینه اجتماعی ما

گذشته ما

تحصیلات ما

شکست ها

و غیره.

دلایل زیادی برای خجالت وجود دارد، و این احساسی است که همه ما در مقطعی تجربه می کنیم. اگر در حال حاضر خجالت می‌کشی و برای نزدیک شدن به خدا تلاش می‌کنی، می‌خواهم تو را تشویق کنم که از خدا دور نشوی.

برعکس، همین الان با فروتنی به خدا نزدیک بشی. بگذاری او روح، قلب و ذهن تو را جستجو کند. 

پنهان نشو…دیگر پنهان نشو.

هر اتفاقی که بیفتد، خدا تو را می بیند… او تو را همانطور که هستی می بیند. او وضعیت تو را می بیند. و او تو را رد نمی کند. در رومیان باب 8 آیه های 38-39 می خوانیم: 

یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی، و نه بلندی و نه پستی، و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت، قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیحْ عیسی است، جدا سازد.

دوست من، هیچ چیز تو را از عشق خدا جدا نخواهد کرد. هیچ چی. نه مرگ و نه زندگی… هیچ شرایطی نمی تواند تو را از او جدا کند. در حقیقت تنها کسی که می تواند تو را از خدا دور کند خودت هستی، وقتی عمدا تصمیم می گیری از او فاصله بگیری.

یک قدم به عقب برنگرد…دو قدم به جلو برو! به آغوش او برو، گریه کن، گناهان خود را نزد او اعتراف کن و با او پیش برو! خداوند خدای بخشش و لطف و رحمت است. روی گردان مباش، و به او نزدیک شو، هر چند زانو زده، با قلبی پر از توبه. او منتظر توست، آماده است تا شرم تو را از بین ببرد.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.