آیا در حال آزمون و خطا هستی؟

آیا در حال آزمون و خطا هستی؟

خانه | Miracles | آیا در حال آزمون و خطا هستی؟

امروز می خواهم در مورد موضوعی صحبت کنم که برای زندگی ما در خدا ضروری و اساسی است… ایمان!

آیا تو دچار فقدان ایمان هستی؟ آیا در مرحله ی آزمون و خطا هستی؟ عیسی می گوید اعتماد و اطاعت از او مانند ساختن خانه ای بر روی صخره است. وقتی طوفان های زندگی از راه می رسند و با تمام قوا به زندگی تو حمله می کنند، او به تو این توانایی را می دهد که تا زمانی که آنها بگذرند محکم بایستی!

عیسی همیشه آنجاست تا تو را تسلی دهد، کمک کرده، راهنمایی کند و شفا دهد.

در کتاب مقدس؛ مَتّی، باب 28، آیه ی 20، آمده است: «و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده‌ ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم!»

دوست عزیز! تمام زندگی تو باید توسط ایمان اداره شود؛ به عبارت دیگر، با اعتماد به خدا و کلام او.

همانطور که در غلاطیان، باب 3، آیه ی 11، آمده است: “واضح است که هیچ‌ کس به واسطه ی شریعت نزد خدا پارسا شمرده نمی‌ شود، زیرا «پارسا به ایمان زیست خواهد کرد.»”

اگر خدا وعده ی انجام کاری را بدهد، آن را انجام می دهد، زیرا غیر ممکن است که او دروغ بگوید! او قول داد تمام نیازهای تو را تامین کند. خداوند را سپاس باد!

همانطور که در کلام او، رومیان، باب 15، آیه ی 4، نوشته شده است: «زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است، برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی ای که کتب مقدّس می‌بخشد، امید داشته باشیم.»

لطفا به این شهادت توجه کن: “جلال بر خداوند برای کاری که در من کرد. من برای پدر و مادرم که 5 سال پیش به طرز غم انگیزی درگذشتند، اندوهگین بودم. “هر روز، یک معجزه” به من آرامش و اعتماد به نفس می دهد تا دوباره شادی از دست رفته را پیدا کنم و با کمک خداوند از پس هر آزمایشی بربیایم. خدا را شکر می کنم که از طریق شما عمل می کند. همچنین از شما و تیم تان سپاسگزارم.”

دوست من! باشد که خداوند ایمان تو را امروز بیشتر تقویت کند!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.