آیا خدا را دور می بینی؟

آیا خدا را دور می بینی؟

خانه | Miracles | آیا خدا را دور می بینی؟

اگر بتوانی فاصله ی بین خودت و خدا را اندازه گیری کنی، به نظرت فاصله تو با خدا نزدیک است یا دور؟

دوست من! پاسخ ات هر چه باشد، بدان که خیلی از خدا دور نیستی!

 نه، تو آن قدر دور نیستی که خدا نتواند به تو برسد!

کتاب مقدس می گوید وعده ی بخشش و همچنین عطای روح القدس برای همه است، از جمله برای همه ی کسانی که دور هستند:

« زیرا مسیح به شما که از سوی خداوند، خدای ما دعوت شده اید، و نیز به فرزندان شما و همچنین به کسانی که در سرزمین های دور هستند، وعده داده که روح القدس را عطا فرماید.»( کتاب مقدس، اعمال فصل 2، آیه ی 39).

 افرادی که پطرس به آنها اشاره می کرد کسانی بودند که از نظر جغرافیایی بسیار دور زندگی می کردند، اما من معتقدم که ما نیز می توانیم در قلب خود از خدا دور باشیم. وعده ی خدا نیز برای این افراد است، برای کسانی که ممکن است خود را “دور از خدا” بدانند و یا این طور احساس کنند. ممکن است تو هم این طور باشی؟

شاید، در حین پیاده روی روزانه، احساس تردید یا شکست و تنهایی به سراغ ما بیاید و این دروغ را به ما بگوید که خیلی از خدا دور شده ایم، و خدا نمی تواند ما را جستجو کند. اما این درست نیست!

دوست من! اجازه نده گناهان، نگاه یا احساسات تو باعث شود باور کنی که خیلی دور هستی و روح القدس نمی تواند تو را پیدا کند. تو در جای خوبی هستی، همین جا، همین الان، اگر قلب ات را به روی او باز کنی… او می داند که چطور در این مسیر  تو را ملاقات کند. در حقیقت، عیسی قبلن با مرگ خودش بر روی صلیب، این راه را برای تو گشود تا به خدا برسی. او همه چیز را برای تو به انجام رسانده است!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.