آیا به انگیزه ی بیشتری نیاز داری؟

آیا به انگیزه ی بیشتری نیاز داری؟

خانه | Miracles | آیا به انگیزه ی بیشتری نیاز داری؟

آیا فکر می کنی در زندگی روزانه ات، انگیزه نداری؟

اگر جوابت مثبت است، برای تو راه حلی وجود دارد. نزد عیسی بیا.. بله درست شنیدی! فقط در او است که تو می توانی انگیزه پیدا کنی.

آیا می دانستی واژه ی «انگیزه» در زبان انگلیسی را از ریشه ی یونانی کلمه ای به معنای «الهامی که توسط یک منبع الهی بخشیده شده» گرفتند. در واقع  یعنی «خداوند». پس حقیقتا، در خداوند است که تو می توانی به انگیزه دست پیدا کنی!

چه کسی بهتر از خداوند می تواند تو را از نو احیا کند، انرژی تازه بخشد و کمک کند که دوباره زنده شوی؟

در اینجا چند راه حل برای اینکه دوباره پر از انگیزه شوی پیشنهاد می شود:

  • خیلی ساده از خداوند بخواه که از حیاتش به تو هدیه دهد.
  • دعا کن، با خداوند صحبت کن.
  • به متن های کتاب مقدس گوش بده و در آن ها عمیق شو.
  • به سرود های پرستی گوش کن!

اما بیش از هر چیز، منبع انگیزه ی تو، خود عیسی است!

دعا می کنم که امروزت پر از انگیزه و حضور خداوند باشد!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.