آیا به اندازه کافی استراحت می کنی؟

آیا به اندازه کافی استراحت می کنی؟

خانه | Miracles | آیا به اندازه کافی استراحت می کنی؟

استراحت، چیزی است که ما به آن نیاز داریم، اینطور نیست؟

استراحت یکی از اولین ده فرمانی است که خداوند در کتاب خروج، باب 20، آیه ی 8، به قومش داده است…« روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار.»

اما استراحت، قبل از اینکه یک فرمان باشد، بخشی از آفرینش بوده است.

همانطور که در پیدایش باب 2، آیه های 2 و 3، آمده است: «با فرا رسیدن روز هفتم، خدا کار آفرینش را تمام کرده، دست از کار کشید. خدا روز هفتم را برکت داده، آن را مقدس اعلام فرمود، زیرا روزی بود که خدا پس از پایان کار آفرینش، آرام گرفت.»

بنابراین استراحتِ احساسی، ذهنی یا معنوی، بخشی از برنامۀ الهی است.

همانطور که روزهایی برای کار کردن اختصاص داده شده است. روزی هم برای استراحت ما در نظر گرفته شده است.

دوست من! آیا زمانی را انتخاب کرده ای تا در طول هفته، هم به جسم و هم به قلبت استراحت بدهی؟

  • ●      زمانی برای سکوت و دور شدن از نگرانی ها و تمرکز بر خداوندی که در هر حال از تو مراقبت می کند.
  • زمانی برای قوی شدن رابطه ات با خداوند و کسانی که برای تو عزیز هستند.
  • و زمانی برای ستایش و اعتماد کردن به او در هر شرایطی

و جدا کردن خود از دنیا.

خداوند استراحت را برای نیکویی و خوبی ما آفرید تا همه بتوانند در زمان و جای درستی قرار بگیرند.

پس دوست من! در این هفته استراحت را در خداوند و با خداوند تجربه کن.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.