آیا بر نیکو بودن خداوند شهادت می دهی؟

آیا بر نیکو بودن خداوند شهادت می دهی؟

خانه | Miracles | آیا بر نیکو بودن خداوند شهادت می دهی؟

دوست من! خدا برای تو خوب و کافی است، اینطور نیست؟ بله خداوند نیکوست.
با من بچش و ببین…

● او به خورشید فرمان می دهد که امروز صبح، بار دیگر بر تو طلوع کند.

● هر روز صبح رحمت او برای تو، تازه، جدید و نو است. در کتاب مقدس، مراثی باب 3، آیه ی 23، اینطور آمده است: «وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هر صبح بر ما می تابد.»

● امروز را برای تو مهیا کرده تا در آرامش و به تمامی او را بچشی!

● خدا اجازه می دهد، یک بار دیگر پیش کسانی باشی که خیلی دوستشان داری و از بودن در کنار آنها لذت ببری.

● هر روز اعتماد خود را در درون تو تازه می کند تا بتوانی از طریق آن، انسانها را دوست داشته باشی.

● او امروز هم هر لحظه در کنارت خواهد بود.

● بله او، یک بار دیگر امروز، تمام نیازهای تو را می بیند و مهیا می کند. او بسیار وفادار است!

بله دوست من! خدا نیکوست. او با تو به نیکویی رفتار می کند.
در کتاب مقدس مزمور 34، آیه ی 8، اینطور آمده است: «بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست! خوشا به حال کسانی که به او پناه می برند!»

اگر مایل هستی چند دقیقه وقت بگذار، به این سرود زیبا گوش کن و با تمامی دل خود خداوند را ستایش کن. چرا که خداوند ما نیکوست و لایق ستایش و پرستش!

بیا در این لحظه ی خوب و عالی با هم دعا کنیم: خداوندا، شکرگزارت هستم برای اینکه هر روز به من یادآوری می کنی که چقدر عالی و نیکو هستی و هر روز رحمت و فیض تو در زندگی ام جاری است. می چشم و می بینم که چقدر خوب و نیکو هستی. باشد که هر روز در نیکویی تو زندگی کنم و تو را بپرستم. در نام عیسی، آمین»

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.