آیا آماده ای ایمانت را محک بزنی؟

آیا آماده ای ایمانت را محک بزنی؟

خانه | Miracles |  آیا آماده ای ایمانت را محک بزنی؟

 آیا آماده ای ایمانت را محک بزنی؟

خودت رو به عنوان یک ورزشکار دونده، در یک مسابقه ی مهم تصور کن، جایزه ویژه ای برای افرادی که در زمان مناسب به خط پایان برسند در نظر گرفته شده است، در طی مسابقه تمام تلاش خودت رو خواهید کرد تا به خط پایان رسیده و بر روی سکوی مسابقات بروی.

 پولس رسول این موضوع را در رساله های خود، برای بهتر به تصویر کشیدن  نحوه زندگی یک مسیحی، بیان کرد.

“ نمی‌گویم هم‌اکنون به اینها دست یافته‌ام یا کامل شده‌ام، بلکه خود را به پیش می‌رانم تا چیزی را به دست آورم که مسیحْ عیسی برای آن مرا به دست آورد. برای رسیدن به خط پایان می‌کوشم، تا جایزه‌ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیحْ عیسی به بالا فرا خوانده است. (فیلیپیان باب 3، آیه های 12 تا 14)

اما در دوم تیموتائوس باب 4، آیه 7 اینطور می نویسد:

جنگِ نیکو را جنگیده‌ام، مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشته‌ام.

دوست عزیز، هنگامی که می خواهی با ایمانت عمل کنی، باید با نیروهایی که با تو مقابله می کنند، مبارزه کنی. نیروهای  نامرئی اما بسیار واقعی: دشمنان، بی ایمانی، وسوسه ها، بیماری ها، حالات احساسی، قلبی و ذهنی، و غیره… 

تربیت مسیحی یعنی این آزمایشات. آزمایش های بسیاری که در مسیر ایمانی با آن روبرو خواهی شد؛  یک مسیر واقعی و با موانع روزانه!

یادت باشه که یک قهرمان با نشستن روی مبل و بالا و پایین کردن شبکه های تلویزیونی، قهرمان نمی شوند. این موضوع برای قهرمان های ورزشی و یا برای قهرمانان در ایمان، یکسان است! یک قهرمان هر روز تمرین می کند، رنج می برد تا از خود پیشی بگیرد و عملکردش را بهبود بخشد؛ تا مسابقه را تمام کند و جایزه را بگیرد. 

بنابراین، از آزمایش ها نترس، از شرکت در مسابقه هم نترس، بلکه با تمام دل و جان مبارزه کن تا پیروز شوی!

به برکت ها و فرصت هایی  که سر راهت هستند نگاهی بینداز. عیسی برای حمایت و توانمندسازی تو در این مراحل تلاش می کند.

دوست من! لطفا بیا با هم دعا کنیم: عیسی، امروز می خواهم که ایمانم را عملی کنم. من می دانم که با چالش ها و موانعی روبرو خواهم شد، اما ایمان دارم که این آزمایشات برای تقویت ایمان مسیحی ام است و ترجیح می دهم از آنها نترسم. من همانند یک مبارز خوب، خواهم جنگید! ممنون که به من این قدرت رو می بخشی و شکر گذارم که همیشه و  در تمام لحظات با من هستی! در نام پرشکوه عیسی مسیح، آمین

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.